Miljöpolicy

ISO 14001

Capio Rehab Saltsjöbaden är ett miljöcertifierat vårdbolag som ingår i Capiokoncernen. Vårt ledningssystem är godkänt enligt standarden ISO 14001. I verksamheten bedrivs ett aktivt miljöarbete tack vare engagerade medarbetare, miljöombud, miljösamordnare och chefer. Miljöarbetet ingår som en naturlig del i vårt dagliga arbete.

Miljöpolicy

Capio Rehab på Saltsjöbadens sjukhus ska arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling genom att: 

 • Främja god hälsa      
            
 • Ständigt höja miljökompetens och engagemang hos ledning, chefer och medarbetare
            
 • Minimera skadliga utsläpp av koldioxid och läkemedel i miljön 
          
 • Värdera och minimera miljöpåverkan vid beslut samt inköp av produkter och tjänster
          
 • Följa lagstiftning och andra bindande krav