För dig som patient

Med rehabilitering för smärta, stress och utmattning vill vi hjälpa dig tillbaka till ett liv som innehåller det som är värdefullt. Vi hjälper dig att minska din upplevelse av smärta och stress, och ger dig verktyg som hjälper dig tillbaka till kraft och glädje.