För dig som närstående

Ökad livskvalitet, handlingskraft och möjlighet att komma tillbaka till arbetslivet det är målet med vår rehabilitering. Och du som närstående ingår i vårt team kring patienten.


Vi välkomnar att du som närstående följer med på läkarbesök och teambesök under rehabiliteringstiden. Givetvis under förutsättning att din anhöriga vill. Ofta är det bra att vara två som hör och kommer ihåg vad som sagts och du som närstående får en ökad förståelse och delaktighet i rehabiliteringen.

Som närstående är det viktigt att få så mycket kunskap som möjligt om långvarig smärta och dess konsekvenser. Detta ökar förståelsen för den drabbades situation och hjälper till att minska den oro man kan känna när en familjemedlem lever en långvarig smärta.

Här kommer några råd:

 • Uppmuntra till kontakt med anhöriga, arbetskamrater och vänner.
 • Uppmuntra till rörelse, gärna tillsammans. Ta promenader utomhus, gör utflykter, rör på er. Vi mår bättre både psykiskt och fysiskt om vi rör oss.
 • Rehabiliteringen tar mycket tid och under programmet kan din partner bli tröttare än förut. Det är okej för kroppen reagerar på de nya rutinerna.
 • Hjälp varandra att dela på sysslor och ta en sak i taget, återhämtning är viktigt.
 • Tänk på att rehabiliteringen bara är en början på en större förändring och att ni tillsammans kommer få fortsätta denna process.


Närståendeföreläsningar

Vi bjuder också in alla närstående till återkommande närståendeföreläsningar där vi som arbetar med smärtrehabilitering berättar om smärta, vad som händer i kroppen och med livet. Vad man kan göra för att må bättre och hur en rehabilitering går till. Vi försöker även ge tips och råd till dig som närstående och du har möjlighet att ställa alla dina frågor.

Närståendeföreläsningar under 2020 är tillsvidare inställda för att förhindra spridning av Covid -19.

 

Program:

 • Utmattning
 • Smärta: Vad händer i kroppen? Fysiologi.
 • Smärtans/utmattningens konsekvenser för vardagen och livet
 • Läkemedelsbehandling - fungerar det?
 • Vad kan man göra? Vad innebär smärtrehab?
 • Vad kan jag som närstående göra?
 • Vi svarar på dina frågor.