Om oss

Smärt- och utmattningsrehab är en del av Smärtkliniken på Capio S:t Görans sjukhus. Vi är en multidisciplinär klinik som utreder, bedömer, behandlar och rehabiliterar patienter med akuta och långvariga smärttillstånd samt utmattningssyndrom.

Smärt- och utmattningsrehab är en av klinikens två två sektioner, den andra är Smärtmottagningen.

Smärtkliniken är Stockholms enda kompletta smärtklinik, med såväl omhändertagande av patienter på vårdavdelning med postoperativ, cancer- och långvarig smärta, som för teambedömningar och rehabilitering i öppenvård.

Patienter som önskar en second opinion som komplement till annan bedömning kan även remitteras till kliniken.

Vår ambition är att vara ett kunskapscentrum för primärvården och specialistsjukvården och erbjuda såväl bedömningar av enskilda patienter som utbildning av läkare och annan personal på specialistnivå.

Läs vidare