Bli patient hos oss

Enheten är mycket lättillgänglig oavsett om du åker kommunalt eller med bil. Det finns parkeringsplatser. Se karta intill.

Vi bedriver mottagningsverksamhet och dagkirurgi inom ramen för vårdval Urologi och tar emot nästan alla remisser med dessa frågeställningar. Vi har korta väntetider och kan erbjuda en snabb tid till en urolog. Vi utför inte operationer som kräver narkos (exempelvis barn) men vi kan remittera dig/ditt barn vidare för fortsatt behandling då det krävs.

Varmt välkommen till oss på Capio Solna Specialistcenter - Urologi!

Läs vidare