Din journal

Vi använder oss av journalsystemet TakeCare, vilket är det vanligaste journalsystemet i Stockholms läns landsting och bland privata vårdgivare.

Vårdgivare i Stockholms län använder sig i allt större omfattning av samma digitala journalsystem, så kallad sammanhållen journalföring. Det innebär att den läkare som behandlar dig lättare kan få en överblick av din hälsa, och att du själv inte behöver återberätta din vårdhistorik.

Se listan över vårdgivare anslutna till sammanhållen journalföring och TakeCare.

Vidare finns NPÖ (Nationell patientöversikt) som ger möjlighet att i begränsad omfattning se vissa journalanteckningar och provsvar från andra Landsting/ Regioner i hela Sverige

Om du inte vill att anteckningar om dig skall kunna läsas på NPÖ får DU aktivt meddela oss tydligt att du önskar inte notering i NPÖ.

Läs vidare