Journal på nätet

Du kan via 1177 läsa följande information i din journal via nätet:

  • Journalanteckningar
  • Diagnoser
  • Vårdkontakter
  • Vissa provsvar

Den äldsta journalinformationen som visas i Journal via nätet är från 1 januari 2016. Signerade journalanteckningar visas direkt när de skrivits in i journalen. Osignerade anteckningar visas 14 dagar efter att de skrivits in i journalen. Du får läsa din journalanteckningar från det att du fyllt 16 år. 

Önskar du få tillgång till journal innan 160101, så går det liksom tidigare att beställa papperskopia av journalinformation. Kontakta din mottagning, avdelning eller annan enhet som du varit på och tala om vilket tidsintervall i din journal som du är intresserad av. Du behöver också ange ditt fullständiga namn, personnummer, postadress och telefonnummer.

 

Gå in på 1177.se och logga in med e-legitimation. Du hittar din information i journaltjänster, under rubriken Journalen

Läs mer hos 1177