Vad vi utreder

Några av de typiska besvär hos barn och vuxna som utreds och behandlas hos oss är:

• Vattenkastningsbesvär, exempelvis dålig stråle, igångsättningsbesvär,
urinläckage,
besvärligt efterdropp, urinstopp och resturin.

• Blod i urin (hematuri)

• Blåssten

• Missfärgad sädesvätska (hematospermi)

• Erektil dysfunktion (impotens)

• Ejakulationsstörningar

• Förhudsproblem, trång förhud (fimosis), kort sträng

• Prostatit (prostatainflammation)

• Epididymit (bitestikelinflammation)

• Vattenbråck (hydrocele)

• Bitestikelcysta (spermatocele)

• Åderbråck i pung (varicocele)

• Hudförändringar på pung och penis

• Upprepade urinvägsinfektioner

• Kateterproblem

• Uppföljning av eller misstanke på njursten

• Känt förhöjt PSA

• Oro för prostatacancer

• Ärftlighet för prostatacancer - rådgivning kontrollprogram

Vi utför också efterkontroller efter andra enheters operationer eller behandlingar enligt överenskommelse.