Om oss

Välkommen till Capio Medocular i Uppsala. Medocular grundades i Uppsala 1986 och har fortfarande sitt huvudkontor här.

Till vår ögonmottagning, som är ansluten till ett landstingsavtal, kan du komma utan remiss. Hit kan du söka dig för problem som t ex irritation i ögonen, förändringar i gula fläcken, tryckmätning, undersökningar för grön- och gråstarr m.m., m.m.

Genom landstingsavtal med Uppsala Läns Landsting utför vi gråstarroperationer. För dem som inte vill eller kan utnyttja den offentligt finansierade vården utför vi även privata gråstarrsoperationer. Eventuell efterstarr behandlar vi med YAG-laser.

Självklart gäller vanlig patientavgift både för mottagningsbesök och gråstarroperationer om du är skriven i Uppsala län.

Vi utför även synfelsbehandlingar för närsynthet, översynthet, astigmatism och ålderssynthet.