Bruttolöneavdrag

En finansiering av den anställdes ögonoperation via bruttolöneavdrag är en vinst för både den anställde och arbetsgivaren. Som arbetsgivare får du anställda med förhöjd livskvalitet, positiv inställning till företaget och lägre arbetsgivaravgift

Arbetsgivaren har rätt att bekosta sjukvård som inte är offentligt finansierad. Förmånen är skattefri men inte avdragsgill för arbetsgivaren.

Som anställd slipper du att bekosta din operation med skattade medel. Arbetsgivaren betalar operationen och drar sedan av kostnaden på din lön under så många månader som ni har kommit överens om. Din lön minskar under överenskommen tid och därmed blir skatten också lägre. Beroende på hur mycket skatt du betalar kan kostnaden för operationen bli 30 - 55% lägre.
I dagsläget har Capio Medocular avtal med såväl små företag som stora företag med flera tusen anställda, för att utföra synfelsoperationer mot bruttolöneavdrag. Även Hässleholms kommun har tecknat avtal med Capio Medocular för denna typ av löneväxling.
Läs artikel ur DN 11-06-02, ang. bruttolöneavdrag här.

Ett par exempel:

Den faktiska kostnaden för den anställde beror på månadslönens storlek (pga brytpunkterna för statlig skatt) och kommunalskatten (i exemplet 33 %). I exemplen nedan har vi räknat på en behandlingskostnad på 24.750 kronor, vilket är kostnaden för ett öga opererat med ICL.

Exempel 1

Om den anställde har en månadslön på 35 000 kr blir den faktiska kostnaden 17.357 kronor. Den anställde sparar därmed 24.750 - 17.357 = 7.393 kronor, dvs besparingen blir 30 %.

Exempel 2

Om den anställde har en månadslön på 45.000 kr blir den faktiska kostnaden 15.795 kronor. Den anställde sparar därmed 24.750 - 15.795 kronor = 8.955 kronor, d v s besparingen blir 36 %. I detta exempel blir besparingen större i och med att inkomsten även beskattas med statlig skatt (20%).

Se kalkyl för räkneexempel här

Observera! Att vi inte har tagit hänsyn till bolagsskatten. I de fall där kostnaden inte är avdragsgill för arbetsgivaren, kommer denne att belastas med skattekostnad enl. bolagsskattesatsen. Rådgör alltid med skatteförvaltningen i tveksamma fall.

Du kan även ladda ner vår 3-viksfolder om Bruttolöneavdrag här.

Information till dig som arbetsgivare

Ladda ner vår information om bruttolöneavdrag för ögonoperation

För ytterligare information kontakta Jeanette Lindahl, marknadsansvarig, per mail eller telefon 018-56 54 02.

Se även Skatteverkets hemsida