Bruttolöneavdrag

En finansiering av den anställdes ögonoperation via bruttolöneavdrag är en vinst för både den anställde och arbetsgivaren. Som arbetsgivare får du anställda med förhöjd livskvalitet, positiv inställning till företaget och lägre arbetsgivaravgift

Arbetsgivaren har rätt att bekosta sjukvård som inte är offentligt finansierad. Förmånen är skattefri men inte avdragsgill för arbetsgivaren.

Som anställd slipper du att bekosta din operation med skattade medel. Arbetsgivaren betalar operationen och drar sedan av kostnaden på din lön under så många månader som ni har kommit överens om. Din lön minskar under överenskommen tid och därmed blir skatten också lägre. Beroende på hur mycket skatt du betalar kan kostnaden för operationen bli 30 - 55% lägre.
I dagsläget har Capio Medocular avtal med såväl små företag som stora företag med flera tusen anställda, för att utföra synfelsoperationer mot bruttolöneavdrag. Även Hässleholms kommun har tecknat avtal med Capio Medocular för denna typ av löneväxling.
Läs artikel ur DN 11-06-02, ang. bruttolöneavdrag här.

Ett par exempel:

Den faktiska kostnaden för den anställde beror på månadslönens storlek (pga brytpunkterna för statlig skatt) och kommunalskatten. I exemplen nedan har vi räknat på en behandlingskostnad på 22.100 kronor, vilket är kostnaden för ett öga opererat med ICL.

Exempel 1
Om den anställde har en månadslön  under brytpunkt 1 (under 36.933 kr år 2016) blir den faktiska kostnaden 15.449 kronor. Den anställde sparar därmed 22.100 - 15.449 = 6.651 kronor, dvs besparingen blir 30 %.

Exempel 2
Om den anställdes månadslön ligger mellan brytpunkterna (36.933 - 53.233 kr år 2016) blir den faktiska kostnaden 13.461 kronor. Den anställde sparar därmed 22.100 - 13.461 kronor = 8.639 kronor, d v s besparingen blir  39 %. I detta exempel är besparingen större i och med att inkomsten även beskattas med statlig skatt (20%).

Se kalkyl för räkneexempel här

Observera! Att vi inte har tagit hänsyn till bolagsskatten. I de fall där kostnaden inte är avdragsgill för arbetsgivaren, kommer denne att belastas med skattekostnad enl. bolagsskattesatsen. Rådgör alltid med skatteförvaltningen i tveksamma fall.

Du kan även ladda ner vår 3-viksfolder om Bruttolöneavdrag här.

Information till dig som arbetsgivare

Ladda ner vår information om bruttolöneavdrag för ögonoperation

För ytterligare information kontakta Jeanette Lindahl, marknadsansvarig, per mail eller telefon 018-56 54 02.

Se även Skatteverkets hemsida