Vad tycker våra kunder/patienter?

I vår senaste kundundersökning, som alla våra synfelsopererade patienter får ta del av, så ser resultatet för 2017 ut så här:

Vad tycker våra patienter?

Hur betygsätter du det omhändertagande du fått från oss:

Mycket bra/bra    99,2%

Mindre bra/dåligt   0,8%

 
Är du nöjd med resultatet av din operation?

Mycket bra/bra:    97,6%

Medel:                       0%

Mindre bra/Dåligt:  2,4%

                                               

Hur anser du att Medocular motsvarat dina förväntningar?

Mycket bra/bra:     97,6%

Medel:                        0%                

Mindre bra/Dåligt:   2,4%

      

Kan du tänka dig att rekommendera Medocular till någon annan i liknande situation?

JA                          97,7%              

NEJ                         2,3%