RLE

Refractive Lens Exchange (RLE) - är en metod för korrigering av närsynthet, långsynthet, astigmatism och även ålderssynthet.

RLE är ett mikrokirurgiskt ingrepp som utförs på samma sätt som en gråstarroperation, d v s ögats naturliga lins tas bort och ersätts med en ny lins av plast. Den naturliga linsen blir med åren allt stelare och förlorar successivt förmåga att ackommodera längre (ögat förlorar sin naturliga förmåga att ställa in sig från långa till korta avstånd). RLE är därför en behandlingsmetod som lämpar sig för patienter från 45-50 år eller äldre, då den naturliga linsen ändå har nått en åldersbetingad stelhet som förhindrar normal ackommodation, vilket gör att man i alla fall behöver läsglasögon.

Multifokala linser

Om man vill få ett bra närseende vid RLE kan det uppnås på två sätt: monovision och multifokallins. Med multifokala linser kan man få god syn både på långt och på nära håll.
Capio Medocular har kunnat erbjuda multifokala linser sedan 90-talet, vilket innebär att vi har den längsta erfarenheten i Sverige när det gäller den här typen av linser. Själva tekniken RLE, med eller utan multifokala linser, har vi på Capio Medocular utfört sedan slutet av 90-talet. Det är en trygghet för dig som patient att känna till detta.

Monovision

Vid monovision kommer ett öga se bra på långt håll och den andra linsen vara anpassad för mellanavstånd. Monovision används ibland med vanliga kontaktlinser. Båda metoderna kräver viss tillvänjning innan man lär sig utnyttja alla avstånd till fullo.

RLE är en beprövad operationsmetod med få och små biverkningar. Inom Capio Medocular har vi utfört denna typ av operation sedan 1998. Operationen går snabbt (ca 10 minuter) och smärtfritt. Läkningstiden är kort och oftast ser man bra dagen efter ingreppet. Undantaget kan vara monovision och multifokallinserna där ögonen måste anpassa sig till olika avstånd. Vi vill dock betona att det handlar om ett kirurgiskt ingrepp och som vid all kirurgi är det såväl oetiskt som omöjligt att lämna några absoluta garantier. Dina individuella förutsättningar vad gäller eventuella risker diskuteras alltid med din läkare.

Att tänka på efter en RLE-operation

Om en multifokal lins använts vid din RLE-operation är det viktigt att du har god belysning då du t.ex. ska läsa liten text.

Det är inte ovanligt att man under de närmaste månaderna efter RLE-operationen får använda fuktande droppar särskilt om du är i varm och torr miljö, fuktande droppar minskar skav och ger också bättre skärpa än om ögats yta är torr.

Tänk också på att skydda dina ögon vid starkt solljus - använd solglasögon.

Film RLE