Brytningsfel

Med brytningsfel menas egentligen alla avvikelser i ljusbrytande förmåga dvs långsynthet, närsynthet och astigmatiskt brytningsfel. I dagligt tal avses dock oftast astigmatism.

Astigmatism innebär innebär att ögat har olika brytningskraft i olika riktningar.Ögat kan t ex vara normalsynt för vertikala linjer men närsynt för horisontella linjer. Anledningen är oftast att hornhinnans krökning är skev, ungefär som ytan på en rugbyboll, snarare än rund som ytan på en fotboll. Den vanligaste orsaken till astigmatism är en rubbning i ögats tillväxt, men astigmatism kan också uppkomma efter skador eller operationer.

Astigmatism kan, om den inte är alltför omfattande, korrigeras med glasögon. Den typ av glas som används kallas för cylinderglas. Astigmatism kan också i viss utsträckning korrigeras med kontaktlinser. Astigmatism kan behandlas kirurgiskt med ICL, RLE eller laser, ofta samtidigt som andra synfel behandlas. .

Oregelbunden astigmatism Ibland pratar man om oregelbunden astigmatism. Enkelt uttryckt innebär det att vanliga glasögon med astigmatisk slipning inte klarar av att korrigera astigmatismen. Det kan t ex bero på att hornhinnan är formad som sidan av ett ägg snarare än som sidan på en amerikansk fotboll. Normalt har alla människor mer eller mindre oregelbunden astigmatism.

Astigmatism hos barn Det är mycket viktigt att upptäcka brytningsfel hos små barn. Synutvecklingen på det astigmatiska ögat kan försämras och ge upphov till bestående synnedsättning, så kallad synsvaghet eller amblyopi. Om stark ärftlighet finns eller om äldre syskon har astigmatism bör även yngre syskon undersökas hos ögonläkare.