Om oss

Välkommen till Capio Medocular i Göteborg!

Till oss kan du komma för att korrigera ditt synfel genom en synfelsoperation, eller för din gråstarroperation - eller besöka vår ögonmottagning

Som privatbetalande patient går det bra att ringa direkt till oss för att boka tid till vår ögonmottagning eller för gråstarroperation. Telefon 031-787 78 00. Vi har även avtal med de flesta försäkringsbolag, kontakta ditt försäkringsbolag för att boka tid.

Vi har avtal med Uddevalla sjukhus gällande gråstarroperation.  Du kan också åberopa något som heter "Patientens val", där du som patient själv kan välja vart du vill bli opererad oavsett vilket sjukhus du tillhör. Meddela i så fall kökansliet på VGR att du önskar komma till Capio Medocular. Remissen skickas till: Capio Medocular, Östra Hamngatan 52, 411 09 Göteborg. 

Har du väntat mer än 90 dagar på att få tid till ögonläkare?

Valfriheten att söka öppen vård, inklusive dagkirurgi,  gäller hos offentliga vårdgivare och privata vårdgivare som har avtal med landsting. Vi har ett sådant avtal!
Du kan kontakta närmaste valfrihetskansli där du bor för mer information, tel 020-44 55 55.