Kvalitet och miljö

Capio Medocular är ISO-certifierade inom kvalitet sedan 2005 enligt ISO 9001:2015 och inom miljö sedan 2009, enligt ISO 14001:2015.

Capio Medocular har under många år haft ett aktivt kvalitets- och miljöarbete.

Hög kvalitet inom våra vårdprocesser, medicinsk/teknisk utrustning och bemötande är självklart för oss. Årligen genomför vi såväl interna som externa revisioner för att tillse att vi ständigt håller minst den kvalitet som certifikatet kräver - och att vi ständigt utvecklas och förbättrar oss.

Capio Medocular deltar även i relevanta medicinska kvalitetsregister

Patient-/kundnöjdhetsenkäter genomförs kontinuerligt såväl digitalt i våra väntrum,  som via enkäter.

Capio Medoculars främsta miljömål är att minska transporter för administration och ledning samt ha full sopsortering på alla våra kliniker, där så är möjligt.