Verksamhetspolicy

Capio Medoculars verksamhetspolicy innebär följande:

Kvalitet

Genom regelbundna mätningar säkerställs att Capio Medocular håller god kvalitet inom alla verksamhetsområden.

Tillgänglighet

Det ska vara lätt att komma i kontakt med Capio Medocular via telefon, mail, centralt geografiskt läge, information via webb och andra sociala

Bemötande

Alla som kommer in på våra kliniker; patienter, medarbetare, leverantörer och kunder, ska känna sig respekterade och uppmärksammade. Vi ska vara lyhörda och närvarande.

Kompetens

Genom personalens specialistkunskaper, erfarenhet och flexibilitet anpassas vård efter behov. Verksamhetssystemet med väl utvecklade rutiner, ska följas och ständigt förbättras och gälla för alla enheter.

Miljö

Verksamhetens miljöarbete ska ständigt förbättras så att miljöpåverkande utsläpp minskas Förebygga föroreningar och hushålla med resurser. Ta miljöhänsyn i varje handling och beslut i det dagliga arbetet. Vara öppen mot patienter, medarbetare, samarbetspartners och omvärlden om vårt miljöarbete.

Lag- och myndighetskrav ska alltid uppfyllas.

Vår vision

Efterlevnad av policy leder fram till att vi förverkligar vår vision "Bästa Bemötande och Behandling"