Gråstarroperation

En gråstarroperation är världens vanligaste operation. De flesta äldre drabbas av gråstarr, men sjukdomen kan även utvecklas tidigare.

När bör man opereras för grå starr?

Det finns ingen anledning att vänta tills "starren mognat", som man sade förr. Det medför bara onödigt långvariga besvär och kirurgen får ett svårare jobb med ökad komplikationsrisk. En bra tumregel är att man skall låta operera sin grå starr (katarakt) när man har besvär av den – när man måste avstå från att göra saker som man annars skulle gjort. 
Om man vill fortsätta att köra bil måste man ha tillräcklig synskärpa och det är en fullgod anledning till operation.

Att välja linstyp

När vi opererar dig för grå starr byter vi ut din egen lins mot en ny konstgjord lins av plast som kallas för en intraokulär lins, som finns i olika varianter.

Monofokal lins

Den vanligaste linsen som används i samband med gråstarroperationer idag är monofokal. Med en monofokal lins får man bra synskärpa antingen på långt håll eller på nära håll. Oftast väljer man att ha bra synskärpa på långt håll och kompletterar med läsglasögon.

Om du är astigmatiker (har brytningsfel) kan synskärpan på långt håll behöva korrigeras med glasögon efter operationen. En del personer som varit närsynta sedan tidigare önskar fortsätta vara det och väljer då en lins som ger bra synskärpa på nära håll istället.

Ta upp ditt önskemål med kirurgen på. Ditt landsting betalar hela kostnaden (exklusive patientavgiften) om du väljer en monofokal lins.

Speciallinser

Det finns även speciallinser (multifokal och/eller torisk lins) som ger bra synskärpa på både långt och nära håll. Personer som väljer en speciallins klarar av upp till 85 % av aktiviteterna i vardagen helt utan glasögon eller kontaktlinser. Mer synkrävande uppgifter, som att jobba vid en datorskärm eller läsa finstilt under en längre tid kan dock kräva korrigering med glasögon.

I de flesta fall bekostas inte speciallinser av Västra Götalandregionen utan du måste själv stå för kostnaderna. Region Halland bekostar delvis speciallinser.

Om du ska opereras för grå starr och är intresserad av att minska ditt glasögonberoende med hjälp av en speciallins kontakta oss i förväg så att du kan få en tid för bedömning och information.

Vi rekommenderar inte multifokala linser om du har förändringar på gula fläcken, glaukom eller ögonbottenförändring p g a diabetes.