Grå starr

Grå starr, eller Katarakt som är den medicinska benämningen, innebär att ögats lins har blivit grumlig. Eftersom ljusstrålarna inte längre kan passera lika lätt till näthinnan, genom den grumliga linsen, har synen blivit sämre.

Som regel yttrar sig synförsämringen gradvis och långsamt genom ökad dimsyn och bländningsbenägenhet. Ena ögat eller båda ögonen kan drabbas. Ensidig grå starr ger vanligtvis besvär med avståndsbedömning, t ex när man häller upp i en kopp eller går i trappor.

Det finns inga mediciner som hjälper mot grå starr. En operation är enda behandlingen. Under lokalbedövning byts ögats grumliga lins ut mot en ny konstgjord lins som placeras inuti den egna linskapseln.

Exakt hur bra synen blir efter operationen beror på ögats egna förutsättningar gällande hornhinna, gula fläcken, synnerven m m. Resultatet kan även påverkas av eventuella komplikationer under eller efter operationen samt av valet av linstyp. Läs mer om gråstarrsoperation