Grön starr

Grön starr, eller hellre Glaukom som är det medicinska namnet, är en ögonsjukdom som oftast drabbar personer över 50 år. Glaukom kommer oftast smygande men kan även komma plötsligt.

Vid glaukom är trycket i ögat oftast för högt och behandlingen syftar till att minska trycket för att synnerven inte ska påverkas negativt.

Trycket i ögat regleras av kammarvätskan, en genomskinlig vätska som ger näring åt ögat. Det bildas ny kammarvätska hela tiden samtidigt som ögat transporterar bort överflödig vätska tillsammans med andra avfallsprodukter. Om ögat inte klarar av att hålla igång den balansen påverkas ögats tryck. Ett ökat ögontryck kan över tid skada synnerven men ofta kan man ändå behålla en ganska god syn i många år.

Förebygg glaukom

Har du nära släktingar med glaukom – framför allt föräldrar eller syskon – bör du kontrollera dina ögon hos ögonläkare när du närmar dig riskåldern, det vill säga den ålder då din anhörige fick sin diagnos. Ögonläkaren kan då bedöma vilken risk du själv löper att få sjukdomen och, om det behövs, inleda tryckminskande behandling.

Kroniskt glaukom

Vid kroniskt glaukom skadas synnerven långsamt. Trycket i ögat är i de flesta fall för högt. Olika ögon är olika känsliga för ögontrycket, varför varje fall måste bedömas individuellt. Även om sjukdomen är allvarlig får de flesta behålla en ganska god syn livet ut, förutsatt att behandlingen sköts riktigt.
 Behandlingen går ut på att minska trycket i ögat, i första hand med ögondroppar. Utvecklingen av skador kan då bromsas.

Om ögondroppar inte hjälper kan ögat behandlas med laser. Denna behandling går snabbt och har få komplikationer. Effekten kan dock vara övergående. I enstaka fall måste ett konstgjort avflöde för kammarvätskan skapas med hjälp av en operation. Effekten av operationen kontrolleras därefter vid undersökningar ett par gånger om året, oftast resten av livet.

Akut glaukom

Akut glaukom är en ovanligare form av glaukom. Det innebär att man plötsligt får för högt tryck i ögat. Oftast drabbas bara ett öga. Akut glaukom är en mycket allvarlig sjukdom. Eftersom förloppet är snabbt gäller det att omedelbart få behandling hos ögonläkare. Annars finns stor risk för att synen försämras avsevärt eller, i värsta fall, att man blir blind. I det mest akuta skedet hålls trycket nere med hjälp av ögondroppar. Sedan får man läkemedel som drar ut vätskan ur ögat eller minskar bildandet av ny kammarvätska. När ögat är återställt används oftast laserbehandling för att förhindra en ny tryckökning.

Vänd dig till akutmottagning på ögonsjukhus eller ögonmottagning:

  • om du får plötslig, svår värk i ett öga, i synnerhet om du även har huvudvärk och mår illa
  • om din syn plötsligt blir sämre
  • om du ser regnbågsfärgade ringar kring ljuspunkter, till exempel gatlyktor och ljuslågor. Har du diabetes bör du kontrollera dina ögon regelbundet.

Vad gör vi när du kommer för en kontroll av glaukom?

  • Mäter trycket i ögat. Det görs med en tryckmätare som oftast är kopplad till ett ögonmikroskop.
  • Synfältet kontrolleras vid behov. Om trycket ligger stabilt sker detta t ex med ett par års mellanrum.
  • Ögonläkaren undersöker ögonbotten med hjälp av ett ögonmikroskop för att se om synnerven har skadats.

Hjälp och stöd

Den som drabbas av nedsatt syn ställs inför en ny social situation. Livet blir annorlunda, både för en själv och för människor i ens närhet. Utöver fortsatt kontakt med ögonläkare finns också hjälp att få från till exempel kurator och Syncentralen.

Den som drabbas av handikappande synnedsättning kan få hjälp via Syncentralen med träning, utbildning och praktiska ting i vardagen samt tillgång till olika hjälpmedel och eventuell hjälp i hemmet.

Syncentralen Västra Götalandsregionen

Syncentralen Region Halland