Röda ögon

Röda ögon är ett symtom som kan ha många olika orsaker. Vissa av dessa orsaker kan ge allvarliga skador och det är säkrast att söka läkare för att få en klar diagnos och behandling.

Bland orsakerna till röda ögon finns följande:

Blödning under bindehinnan

Det ena ögats ögonvita ser blodröd ut. Centrala delen av ögat (iris) har normal färg. Synen är normal. Ögat är smärtfritt. Det är inte vackert men det är inte farligt. Det kan ta några veckor att försvinna men det är ofarligt och behöver inte behandlas. 

Infektiös konjunktivit

Börjar oftast efter en virussjukdom (till exempel en förkylning) och påverkar oftast båda ögonen. Liksom vid andra virussjukdomar kan man avvakta med antibiotikabehandling, men kan pröva med antibiotikadroppar i ögonen om symtomen inte försvinner efter en vecka.
 Det finns ingen anledning att behandla barn annorlunda än ovan.

Ospecifik konjunktivit

Ögonen är röda utan att det finns en specifik organism eller händelse som har orsakat tillståndet. Oftast är båda ögonen påverkade. Rodnaden ökar oftast i utkanten och minskar mot mitten av ögonvitan.
 Drabbar ofta äldre människor och det kan hjälpa med tårersättningsmedel. Ibland kan man också finna orsaker i arbetsmiljön som kan ge dessa symtom.

Allergisk konjunktivit

Drabbar oftast båda ögonen. Röda, svidande, hopklistrade ögon kan vara ett allergiskt symptom. Symtomen är vanligare under pollensäsongen och en allergiutredning på din vårdcentral kan vara lämplig. Allergisk konjunktivit behandlas oftast med ögondroppar.

Svetsblänk, snöblindhet

Drabbar oftast båda ögonen. Vanligtvis går det att härleda till vistelse i snölandskap eller svetsning under det senaste dygnet. Behandlas med bedövande ögondroppar.

Främmande kropp

Det skaver eller värker, oftast i ett öga. Som regel finns det en klar orsak, till exempel att ögat har skadats av en gren i skogen eller att du har hamrat mot metall eller sten som stänkt flisor. Den främmande kroppen sitter kvar eller har skadat ögats hornhinna. Ögonläkaren kan färga ögat och upptäcka hornhinneskadan eller se det främmande objektet med ett ögonmikroskop. 
Med hjälp av lokalbedövande droppar kan man avgöra om orsaken sitter ytligt eller djupare. Om läkaren inte hittar tecken på en främmande kropp kan orsaken vara Keratit.

Keratit

Värk i ögat som försvinner med bedövande droppar, men där läkaren inte hittar tecken på främmande kropp kan vara keratit. Oftast är ögat mest intensivt rodnat inom 1 mm från irisen (den färgade centrala delen av ögat).

Irit

Läkaren kan testa för irit genom att täcka över det sjuka ögat och belysa det friska ögat. När irisen dra ihop sig i det sjuka ögat, uppleva patienten smärta.
 Diagnosen förstärks om pupillen är mindre på den sjuka sidan och ojämn istället för rund. Läkaren kan se en ljusvåg i ögats glaskropp när han tittar i ögat med ögonmikroskopet. Dessutom kan man se en samling av vita blodkroppar mot nedre delen av hornhinnans insida. 
Irit skall diagnostiseras av ögonspecialist och behandlas med kortisondroppar och irisvidgande droppar.

Akut glaukom

Akut glaukom är en ovanligare form av glaukom. Det innebär att man plötsligt får för högt tryck i ögat. Oftast drabbas bara ett öga. Akut glaukom är en mycket allvarlig sjukdom. Eftersom förloppet är snabbt gäller det att omedelbart få behandling hos ögonläkare. Annars finns stor risk för att synen försämras avsevärt eller, i värsta fall, att man blir blind. I det mest akuta skedet hålls trycket nere med hjälp av ögondroppar. Sedan får man läkemedel som drar ut vätskan ur ögat eller minskar bildandet av ny kammarvätska. När ögat är återställt används oftast laserbehandling för att förhindra en ny tryckökning.

Vänd dig till akutmottagning på ögonsjukhus eller ögonmottagning:

  • om du får plötslig, svår värk i ett öga, i synnerhet om du även har huvudvärk och mår illa
  • om din syn plötsligt blir sämre
  • om du ser regnbågsfärgade ringar kring ljuspunkter, till exempel gatlyktor och ljuslågor. Har du diabetes bör du kontrollera dina ögon regelbundet.

Episclerit

Ett blåaktigt välavgränsat område av ögonvitan som ömmar vid tryck. Oftast har patienten någon annan systemsjukdom. Ganska ovanligt och bör behandlas av ögonspecialist.