Medarbetare

Anette Wennerberg Johansson

Regionchef/Verksamhetschef

Dr Adel Zawia

Leg läkare, Specialist i ögonsjukdomar, Kataraktkirurg, Medicinskt ansvarig

Dr Ana Martinez

Leg läkare, Specialist i ögonsjukdomar

Dr Anders Mercke

Leg läkare, Specialist i ögonsjukdomar

Dr Tobias Busch

Leg läkare, Specialist i ögonsjukdomar, Kataraktkirurg

Dr Hiwa Koye

Leg läkare, Specialist i ögonsjukdomar, kataraktkirurg

Dr Lisa Olsson

Leg läkare, Specialist i
ögonsjukdomar

Pia Gäfvert

Ögonsjuksköterska

Ann-Katrin Johansson

Ögonsjuksköterska

Annika Bengtsson

Ögonsjuksköterska

Diana Häger

Undersköterska

Cecilia Magnusson

Undersköterska

Agneta Persson

Undersköterska

Linda Skålberg

Undersköterska

Ann Carlegård

Undersköterska

Radica Milojkovic

Undersköterska

Jessica Lyyski

Optiker

Lotta Jansson

Undersköterska

Susanne Haglund

Undersköterska

Marita Erlingson

VD

Jenny Andersén

Administratör

Ida Algotsson

Liselotte Sandberg

Admin koordinator

Marie Blom

Ögonjuksköterska

Emilie Kjellberg

Läkarsekreterare

Marika Jacobson

Administratör

Regina Hultgren

Läkarsekreterare/Receptionist

Emma Bolin

Administratör

Carina Stender

Ögonsjuksköterska

Pia Fager

Undersköterska

Susanne Lax

Läkarsekreterare/receptionist

Marie Jönsson

Undersköterska

Maria Wennergren

Leg. optiker