Kvalitet och miljö

Vi arbetar ständigt med att förbättra vår kvalitet, något som engagerar hela personalen. Även vår miljöpolicy är en grundsten för att uppfylla våra mål samt att göra systematiska och mätbara förbättringar i verksamheten.

Kvalitet och patientsäkerhet

Genom nationella och interna patientenkäter följer vi regelbundet upp att vi ger patienten en god och säker vård. Genomgång av åtgärdsplan för förbättringsåtgärder sker i Ledningsgrupp, på enhetsnivå och även på de gemensamma Klinikstudiedagarna.

Om du vill få en inblick i hur vi arbetar med ständiga förbättringar för att göra vården så bra som möjligt för dig kan du läsa vår patientsäkerhetsberättelse.

Kvalitetsregister

Kvalitetsregistren finns till för att utveckla och säkra vårdens kvalitet så att resultatet och upplevelsen blir ännu bättre för dig som patient. Registren gör det möjligt för att följa upp den vård som ges.

Förbättringsarbetet möjliggörs av alla patienters medverkan så att det på gruppnivå går att jämföra resultat mellan olika enheter i landet. Med uppgifterna i registret får vi unika möjligheter att se vilka arbetssätt, behandlingsmetoder, läkemedel och produkter som ger bra resultat för dig som patient och vilka som inte längre bör användas. Ju fler som är med desto säkrare blir resultaten.

Du är med och förbättrar vården genom ditt bidrag

Genom att lämna ditt bidrag till kvalitetsregistret är du med och förbättrar vården. De uppgifter om dig som registreras är personnummer, vårdkontakter, diagnos och medicinska ställningstaganden. I sammanställningarna som görs på gruppnivå går det inte att identifiera uppgifter om dig.

Miljö

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001 sedan januari 2011.
Den 15 januari 2018 uppgraderades vi från ISO 14001:2004 till den nya standarden 14001:2015.

  • Miljöpolicy

  • Kvalitetspolicy

Korsband plastmodell

Svenska korsbandsregistret

Du som har en korsbandsskada kan bidra till forskningen genom att vara med i Svenska korsbandsregistret.

kryckor

Återvinn dina hjälpmedel

Har du gamla kryckor som ligger och skräpar där hemma? Eller en nästan ny ortos du tycker det är synd att slänga? Vi kan hjälpa dig.