Blommor Blommor

Praktisk information

Det finns många frågor om att få vård hos oss. Vi har samlat svaren på de vanligaste frågorna från patienter här.
 • Allmänna frågor

 • Hur kontaktar jag er?

 • Hur hittar jag till er?

 • Var kan jag parkera?

  Det är ont om P-platser på Sophiahemmet så vi rekommenderar alla våra patienter att ordna med skjuts, ta taxi, eller använda kommunala transportmedel. Om du inte kan ordna transport utan tar egen bil finns en besöksparkering inne på Sophiahemmets område och ligger mellan hus O och Stadion med infart från Drottning Sophias väg.

  P-platser finns även i allén på Valhallavägen. Tänk på att det kan vara svårt att få plats på Sophiahemmets område och du kan behöva vänta en stund för att få en ledig plats. Det är bra om du är ute i god tid till ditt läkarbesök.

  För dig med el-bil eller laddhybrid så erbjuder Sophiahemmet sju laddplatser på besöksparkeringen utanför hus R, infart från Drottning Sofias väg. För att använda laddstationerna behövs en laddbricka från Bee eller deras app. Parkeringsavgift betalas därefter i p-automaten eller med Mobilpark-appen. Maxtid tre timmar. Mer instruktioner hittar du här.

  Avgift gäller för samtliga besökare alla dagar mellan kl. 06-22.
  Avgift erläggs i p-automat, via SMS-park eller i appen MobilPark.

  Väljer du att cykla till oss så finns det cykelställ utanför entrén.
  På området finns det även anvisade p-platser för el-scootrar.

 • Vad kostar ett besök?

  Patientavgifterna vid Capio Artro Clinic följer de avgifter som fastställts av Stockholms läns landsting.

  Patientavgifter

  • Första besök med remiss från husläkare/distriktsläkare, 200 kr
  • Besök hos specialistläkare, 400 kr och barn/ungdom under 18 år, 0 kr
  • Besök hos leg fysioterapeut 200 kr/besök
  • Besök på knäakuten, 200 kr vid besök till fysioterapeut och 400 kr vid läkarbesök.

  Du kan betala med kort eller via faktura. Frikort gäller.

 • Måste jag betala för ett uteblivet besök?

  Från den 1 september 2020 får du betala 400 kronor om du inte kommer till ditt vårdbesök och inte har ett giltigt skäl.

  Du ska meddela mottagningen senast 24 timmar före ett besök i öppenvården (till exempel en vårdcentral) och senast 72 timmar innan du skrivs in på sjukhus för en operation, om du inte kan komma. Bedömning av vad som är giltigt skäl görs av mottagningen.

  Denna avgift måste alla betala; även målsman för barn och ungdomar under 18 år, personer äldre än 85 år samt frikortspatienter. Som uteblivet besök räknas också om du kommer för sent till mottagningen och mer än halva besökstiden hunnit gå och/eller om en operation inte kunnat genomföras på grund av du inte förberett dig på rätt sätt.

   

 • Vem kan jag kontakta angående en faktura?

  För fakturafrågor maila Pernilla Winblad eller ring 08-406 27 08.

  Capio Artro Clinic är ansluten till e-frikortstjänsten inom Region Stockholm.
  Observera att vid vårdavgift eller uteblivet besök gäller inte frikort.

  Är du leverantör är vår faktureringsadress:
  Capio Artro Clinic AB 
  PG 1179
  737 84 Fagersta

 • Hur fungerar det med högkostnadsskydd?

  Högkostnadsskydd innebär att du inte behöver betala mer än ett visst belopp i patientavgifter under ett år.

  Till patientavgifter räknas både de avgifter du betalar hos Regionens mottagningar och avgifter hos de privata vårdgivare som har avtal med Regionen.

  Sjukvård, sjukvårdande behandling och viss tandvård: 1150 kronor.

  Läkemedel: 1 800 kronor.

  Tekniska hjälpmedel: 2 000 kronor

  Sjukresor: 1 200 kronor. Läs mer på Sjukresor SLL

  När du nått upp i högkostnadsbeloppet, till exempel 1100 kronor i patientavgifter, får du ett frikort av vårdgivaren. Frikortet gäller 12 månader efter den dag då du gjorde det första besöket.

  Läs mer om högkostnadsskydd på 1177 Vårdguiden.

 • Vad är vårdgarantin?

  Vårdgarantin är till för att du ska få kontakt med sjukvården och vård inom rimlig tid. Vårdgarantin gäller all planerad vård som är medicinskt motiverad.

  Den akuta vården får du så fort som möjligt, precis som vanligt.

  Om den vårdgivare du sökt vård hos inte klarar den tidsgränsen ska ditt landsting erbjuda dig en ny tid hos en annan vårdgivare.

  Vårdgarantin kan enklast sammanfattas med siffrorna 0-5-30-90

  0 - Samma dag som du söker hjälp ska du få kontakt med vårdcentralen eller Vårdguiden på telefon 08-320 100 (välj alternativ 2 eller 3 sjukvårdsrådgivning)

  5 - Behöver du träffa en läkare på vårdcentralen eller husläkarmottagningen ska du få göra det inom 5 dagar.

  30 - Står för att det ska ta mindre än 30 dagar att  få komma till den specialiserade vården från det att läkaren beslutat att remiss ska skrivas. Detta gäller också för remiss till psykoterapi. Remiss skrivs av ansvarig läkare inom psykiatrin sedan klinikens bedömargrupp för psykoterapi bedömt att psykoterapi behövs.

  90 - Anser läkaren i den specialiserade vården att du behöver behandling ska den inledas så snart som möjligt och senast inom 90 dagar efter beslutet.

  Detta är maxtid. I brådskande och akuta fall får du naturligtvis hjälp direkt.

  Eventuella väntetider på utredningar, som t ex röntgen- och provsvar, kan tillkomma - vårdgarantitiden gäller endast tid från husläkaremiss till specialistbesök och tid från specialistremiss till specialistbehandling.

  Vill du veta mer? Läs mer om vårdgaranti på 1177 Vårdguiden. Du kan också ringa 1177 Vårdguiden på tel: 1177.

 • Var innebär valfrihet i vården?

  Som patient har du i Sverige rätt att söka sjukvård i annat landsting än hemlandstinget. Det innebär att du har rätt till ett öppenvårdsbesök hos en  läkare i annat landsting om du har en Fritt Val-remiss. Om detta besök leder till att din läkare rekommenderar fortsatt behandling hos oss på Capio Artro Clinic måste du själv kontakta ditt landsting som ska intyga att de står för kostnaden för eventuell operation och efterföljande vård eller annan behandling.

  När betalningsunderlag kommer till aktuell klinik bokas din operationstid eller annan vård och behandling.

  För akuta besök gäller att hemlandstinget alltid betalar för ett besök samt vid behov ett efterföljande återbesök.

 • Har ni wifi på Capio Artro Clinic?

  Sophiahemmet erbjuder fritt wifi i alla lokaler.

 • Mottagning

 • Använder ni 1177 Vårdguidens E-tjänster?

  Ja, du kan hitta oss på 1177 Vårdguidens E-tjänster.

  Logga in med BankID, hitta och lägg till mottagning när du är inloggad. Sök på Capio Artro Clinic och välj rätt enhet, Sophiahemmet eller Globen (de räknas som två olika enheter på 1177).
  Klicka på ”Lägg till mottagning”. När du valt den enhet du önskar kan du sedan på mottagningens sida beställa intyg, journalkopior, önska nytt recept osv.

  Logga in på 1177 Vårdguidens E-tjänster

 • Behöver jag remiss för att komma som patient till er?

  För att komma till oss på Capio Artro Clinic behöver du en remiss. Remiss till oss inom Stockholms vårdval för ortopedi kan du få via din husläkare, ortoped eller annan läkare.

  Om du har en privat sjukvårdsförsäkring kan ditt försäkringsbolag boka tid hos oss. Vänd dig i första hand till ditt försäkringsbolag och deras vårdplanering.

 • Jag har en akut knäskada, kan jag boka tid?

 • Kan jag komma som privatbetalande patient till er?

  Om du inte är folkbokförd i Stockholm och saknar remiss från ditt hemlandsting är du välkommen att kontakta vår mottagning för information och vidare handläggning. 

 • Har min remiss kommit till er?

  Majoriteten av alla remisser i Stockholm skickas elektroniskt och inkommer omgående till oss. När din läkare skickat remissen är det sedan våra specialistläkare som bedömer om det är en skada vi kan hjälpa dig med eller om din remiss behöver kompletteras. Vi hör av oss till dig med kallelse via post eller så ringer vi om vi har lediga tider inom kort. Om läkaren bedömer att din skada är av akut karaktär kommer vi att ringa dig. 

 • När blir jag kallad för nybesökstid?

  När din inkomna remiss är bedömd utav våra specialistläkare bokar vi en så snar tid som möjligt. Vanligen är väntetiden någon eller några veckor, beroende på vilken typ av skada du har. Om vi har lediga tider med kort varsel ringer vi dig och erbjuder snabb tid.

 • Min läkare har ännu inte ringt mig om MR/röntgensvar, kan jag göra nåt?

  Efter att du har gjort en MR eller röntgenundersökning via oss kommer din läkare ta kontakt på telefon inom ca 7 arbetsdagar, eller om ni avtalat annan tid. Om du inte kan ta samtalet när läkaren ringer, försöker läkaren ringa igen senare eller annan dag. Om du inte hör ifrån oss alls efter det gått mer än 7 arbetsdagar är du välkommen att ta kontakt med mottagningen.

 • Jag önskar receptförnyelse, kan ni hjälpa mig?

  Ett redan befintligt recept du önskar förnyelse av kan du begära från oss via 1177. Om du önskar ett nytt recept du inte fått tidigare vill vi att du tar kontakt med mottagningen på telefon. Hör alltid av dig i god tid innan dina tabletter är helt slut.

 • Behöver jag sjukskrivning?

  Det är tillåtet att vara hemma en vecka utan läkarintyg. Detta räcker i de flesta fall efter en vanlig artroskopi (titthålsoperation) i ett knä.

  Om du känner att du skulle behöva vara sjukskriven, eller få ett redan existerande sjukintyg förlängt, ring oss i god tid, för hjälp med detta. Vänta inte tills sjukskrivningen gått ut då läkaren kanske inte kan handlägga ditt ärende samma dag du ringer.

  Sjukskrivningen skickas sedan 16 januari 2018 elektroniskt direkt till Försäkringskassan och du behöver inte skicka en kopia till dem. Du kan även se journal och intyg via 1177, och du loggar in med ditt Bank-id. Via 1177 kan du också skicka meddelande till oss rörande ditt intyg.

 • Hur fyller jag i min hälsodeklaration?

  Inför ditt första läkarbesök önskar vi att du fyller i en hälsodeklaration. Detta kan du göra via 1177 genom att logga in med ditt BankID eller om du fått inloggningsuppgifter i samband med din kallelse.  Om du saknar inloggningsuppgifter eller inte vet hur du ska göra önskar vi du tar kontakt med vår mottagning.

 • Operation

 • När får jag min operationstid?

  När du och din behandlande läkare beslutat om operation skriver läkaren en anmälan till operationskoordinatorerna. Läkaren gör alltid en medicinsk prioritering som operationsbokningen försöker hålla sig till. Kallelse till operation sker vanligtvis via post minst 2 veckor upp till 1,5 månader innan planerad operation.

  All information skickas hem till dig med ett brev på posten och finns det tider med kort varsel så ringer vi alltid. Väntetiden på din operation beror helt på din skadas karaktär och det är den medicinska prioriteringen som avgör.

 • Vilket klockslag ska jag vara på operation?

  Klockslaget du ska vara på plats meddelas senast 5-7 dagar innan operationsdagen. Du måste bekräfta klockslaget som skickas via SMS.

 • Behöver jag fasta innan min operation?

  Du som ska opereras i narkos (sövas) får inte inta fast föda senare än 6 timmar innan ankomsttid. Fram till 3 timmar innan du ska vara här får du bara dricka vatten.

   

 • Hur ska jag förbereda mig innan operation?

  Allt du behöver veta inför operationen står i din kallelse och också på vår hemsida under Inför operation. Läs noggrant igenom allt och följ instruktionerna för att din operation ska kunna genomföras.

 • Hur ska jag förbereda mig inför min höft- eller knäplastikoperation?

  För din egen säkerhet och för att ditt tillfrisknande ska ske så snabbt och smärtfritt som möjligt så har vi vissa riktlinjer vi vill att du följer innan din planerade operation. Det finns till exempel vissa läkemedel som du måste sluta med ett visst antal dagar innan operationen. Du får all den informationen vid besök hos oss.

  Du kan även ladda ner information eller se våra informationsfilmer.

  Innan din operation kan bokas måste du fylla i en Hälsodeklaration. Information om detta har du fått i samband med ditt mottagningsbesök. Om du inte fått det kan du logga in på 1177 med BankID och fylla i uppgifterna där. Observera att operationen inte kan genomföras om detta inte är gjort. Ta kontakt med oss om du har frågor gällande denna enkät.

 • Hur tar jag mig hem efter operationen?

  Du ska inte köra bil hem själv efter operationen, ordna gärna med hämtning.

  Om du inte kan bli hämtad hjälper vi dig, som är landstingspatient, med en sjukresetaxi från oss till din hemadress. Detta kostar 140 kr oavsett var inom Stockholms län du reser och du betalar resan i efterhand på faktura. Om sjukresetaxi är aktuellt säger du till i receptionen när du anmäler dig till din operation.

  Försäkringspatienter och utomlänspatienter får själva ombesörja sin hemtransport. Att åka kollektivt hem är inget vi rekommenderar.

 • Vad händer efter min operationen?

  All information du behöver efter din operation har vi samlat på vår sida Efter din operation. Där hittar du allmän information vad du ska tänka på efter din operation, hemträningsprogram för din rehabilitering, läkemedelsinformation och en nätverkslista till fysioterapeuter i vårt nätverk runt om i Stor-Stockholmsområdet.

 • Hur kommer jag i kontakt med en patient som har blivit opererad och stannar över natten?

  Patienter som opererats på Capio Artro Clinic kan bli inneliggande på avd 2
  eller 3 på Sophiahemmet.

  All kontaktinformation till Sophiahemmets avdelning 2 eller 3 hittar du på deras egna hemsida

 • Rehabilitering

 • Kan jag köpa kryckor hos er?

  Ja, vi säljer kryckor i receptionen. Ett par kryckor kostar 200 kr.

 • Hur bokar jag om/av mitt besök till fysioterapeut?

  Återbud lämnar du direkt till din leg fysioterapeut på telefon alt mail.
  Du kan även kontakta oss via vår chatt.

  Återbud ska lämnas 24 timmar innan ditt besök. I annat fall debiteras du patientavgiften. Detta gäller även för dig som har ett frikort. 

 • Kan jag få en SMS-påminnelse om min besökstid?

  Vi skickar sms-påminnelse om du har meddelat oss ditt medgivande till detta och vi har ditt mobilnummer registrerat. Kontakta din mottagning om du vill lämna ditt medgivande till sms-påminnelser.

 • Hur bokar/beviljas jag en sjukresa?

  Det är din behandlande läkare/fysioterapeut som beviljar detta och receptionen kan hjälpa dig att lägga in resor. Det ska vara medicinskt motiverat. När du fått sjukresor beviljat ringer du själv och bokar detta. Beställ resa här 

 • Behöver jag vara ombytt till mitt besök med leg. fysioterapeut?

  Det är alltid bra att ha med sig ombyte till ditt besök med din leg fysioterapeut, då är det lättare att gå igenom dina rehabövningar. Ta gärna med dig en vattenflaska när du tränar, även en liten handduk kan vara skönt att ha när man tränar och blir svettig.

  På Rehab Sophiahemmet finns det omklädningsrum i anslutning till vårt rehabgym. Där finns låsbara skåp och dusch. 

  På Rehab Globen finns det omklädningsrum för damer och herrar med låsbara skåp och dusch. Ta gärna med dig hänglås.

 • Kan jag välja min egen fysioterapeut nära min hemort?

  Vi samarbetar med flera rehabkliniker för att du ska kunna få rehabilitering efter din operation så nära ditt hem som möjligt.

  Adress och kontaktinformation till de enheter vi samarbetar med hittar du på vår hemsida under Rehabnätverk.

 • Patient- och datasäkerhet

 • Varför behöver ni mina personuppgifter?

  Varje gång du söker vård hos oss registrerar vi personuppgifter om dig i olika vårdregister. Det behöver vi göra för att du som patient ska få en så god och säker vård som möjligt.

  Vi behandlar dina personuppgifter inom hälso- och sjukvården för

  • att föra patientjournal och för att upprätta annan dokumentation som behövs i och för vården av patienter
  • administration som rör dig i syfte att ge vård
  • att upprätta annan dokumentation som följer av lag, förordning eller annan författning
  • att fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten av vården.
  • planering, uppföljning, utvärdering och tillsyn av verksamheten, och att framställa statistik om hälso- och sjukvården

  Behandlingen av dina personuppgifter för uppfyllande av dessa ändamål är reglerad i Patientdatalagen.

  Vissa personuppgiftsbehandlingar behöver ditt samtycke. Exempelvis behöver vi ditt samtycke för att få skicka digitala kallelser till dig. Då du lämnat ditt samtycke till en personuppgiftsbehandling har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke, varpå personuppgiftsbehandlingen skall upphöra.

  Din vårdgivare är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

 • Vilka personuppgifter behöver ni och vem ansvarar för att de behandlas korrekt?

  Vi behandlar uppgifter om personnummer, namn, adress och kontaktuppgifter och hälsorelaterade uppgifter. Vi kan också komma att behandla uppgifter om din e-postadress, och andra kategorier av känsliga personuppgifter som anses nödvändiga för att tillhandahålla dig hälso- och sjukvård.

  I vissa fall behandlas även personuppgifter om närstående som du själv eller närstående har lämnat till hälso- och sjukvården.

  Vi samlar bara in personuppgifter om dig som anses nödvändiga för att uppfylla ändamålen med personuppgiftsbehandlingen.

  Klagomål?

  Har du klagomål på hur dina personuppgifter behandlas och/eller skyddas, eller avseende dina rättigheter, vill vi att du skickar skriftliga synpunkter till oss. Vi besvarar alla klagomål skriftligen. 

  Du kan också vända dig till Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter har behandlats felaktigt av oss.

  Personuppgiftsansvarig: Capio Artro Clinic AB, Box 5605, 114 86 Stockholm

  Dataskyddsombud: My Ericsson, AO Capio Ortopedi, Box 583, 101 31 Stockholm

 • Har Capio tystnadsplikt?

  Ja, för vårdregister gäller sekretess och tystnadsplikt. Obehöriga hindras från att få tillgång till dina personuppgifter genom säkerhetsåtgärder, exempelvis begränsning av behörigheter för åtkomst till patientuppgifter.

  Vi får bara lämna ut uppgifter om dig om varken du eller någon närstående till dig lider men av ett utlämnande. Utgångspunkten är att utlämnande av dina uppgifter ska ske med ditt samtycke. I vissa situationer har vi dock enligt lagstiftning uppgiftsskyldighet gentemot landsting och myndigheter.

 • Hur länge behåller ni mina personuppgifter?

  I regel bevaras patientjournaler och de personuppgifter som finns där i minst tio år från senaste vårdtillfället, men när det gäller uppgifter för patient- och ekonomiadministration tas dessa bort när de inte längre är nödvändiga.

 • Kan andra vårdgivare se min journal?

  Ja, om du samtycker, eller om det finns fara för liv eller hälsa.

  I Sverige har så kallad sammanhållen journalföring införts. Det innebär att alla vårdgivare kan få tillgång till den journalinformation som är viktig för diagnos och vård, exempelvis tidigare provresultat, läkemedel, diagnoser och behandlingar. Som patient behöver du därigenom inte kunna återge hela din vårdhistorik när du söker vård hos en ny vårdgivare.

  Men det betyder inte att journaluppgifter som dokumenterats hos en vårdgivare automatiskt syns hos en annan. Det är bara den vårdgivare som har en pågående patientrelation med dig som får ta del av uppgifter om dig i en sammanhållen journal. När vårdpersonal hos en ny vårdgivare som du möter vill läsa dina uppgifter krävs rätt behörighet. Du som patient ska samtycka till att din journal får läsas.

  Om det finns fara för liv och hälsa finns det dock möjlighet för vårdpersonalen att ta del av dina journaluppgifter utan ditt samtycke. Det kräver att vårdpersonalen kontaktar den vårdgivare som har den journalinformation som anses vara av betydelse, och ber om en så kallad nödöppning – att tillfälligt få häva spärren.

  Du har alltid möjlighet att stå utanför sammanhållen journalföring genom att spärra dina journaler.

 • Hur kan jag läsa min journal eller få en journalkopia?

  Som patient har du rätt att läsa din egen journal och få en journalkopia. I vissa landsting kan du läsa information ur din journal via 1177 vårdguidens e-tjänster. Om du inte är folkbokförd i Stockholm behöver du ta kontakt med mottagningen så hjälper vi dig vidare genom 1177.

  Om du saknar BankID kan du beställa papperskopior genom att inkomma med en underskriven fullmakt. Den ska lämnas in till oss eller skickas in via post till adressen:

  Capio Artro Clinic
  Box 5605
  114 86 Stockholm

  Vi skickar journalbeställningen hem till din folkbokförda adress.
  Ladda ner fullmakt >

 • Vad gör jag om det står fel i journalen eller om jag vill att en anteckning ska tas bort?

  Du har rätt att begära rättelse av felaktig uppgift, inkluderande uppgifter i din patientjournal, genom att vända dig till berörd vårdenhet och begära rättelse. Om enighet om formuleringen i din patientjournal inte kan nås har du rätt att själv skriva in din avvikande mening i journalen.

  Det är viktigt att våra kontaktuppgifter till dig är korrekta. Din adress uppdateras automatiskt via folkbokföringen, men om du ändrar telefonnummer vill vi gärna att du meddelar oss.

  Begära att journalanteckningar tas bort

  Du kan ansöka om att din journal helt eller delvis raderas hos Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

 • Hur vet jag vem som har läst min journal?

  Om någon, som inte är direkt delaktig i din vård, eller har andra arbetsuppgifter som inte är kopplade till din journal, öppnar din journal är detta är straffbar handling. Du har rätt att ta del av vilken åtkomst som gjorts till dina journaluppgifter i journalsystemet.

  Du kan beställa loggutdrag via 1177 vårdguidens e-tjänster. Du kan också skicka en skriftlig begäran med vanlig post till din vårdgivare.

  Begäran ska innehålla namn, personnummer, telefonnummer och tidsperiod som loggutdraget ska innefatta. Loggutdraget skickas till din folkbokföringsadress.

 • Hur spärrar jag min journal?

  Begäran av spärr görs via den vårdenhet du varit i kontakt med, antingen via telefon eller besök. Du har rätt att spärra hela eller delar av din journal för andra vårdgivare. Därefter ansvarar du själv för att informera om vad vårdpersonalen behöver veta för att kunna ge dig god och säker vård.

  Om du har spärrat din journal och vill häva spärren kan vi hjälpa dig att göra detta. Du måste själv begära hävning av spärrad patientjournal, det kan inte göras av ombud eller person med fullmakt. För att häva spärren måste du besöka din vårdenhet.

  Om du önskar få hela eller delar av din journal förstörd kan du vända dig till IVO:s regionala enhet.

 • Sparar ni de prover jag tagit?

  Som patient behöver du ofta lämna prov, exempelvis blodprov. Vissa prover sparas rutinmässigt i en biobank. En biobank är en samling prover som tas i vården och sparas längre tid än två månader och som kan härledas till en viss person.

  Som patient får du ta ställning till hur dina prov får användas. Biobankslagen säger att du ska få information och ge ditt samtycke till att dina prov sparas och vad de får användas till. Även om du samtyckt till att dina prov sparas har du alltid rätt att när som helst ändra ditt beslut. Men om du begärt att prov ska kasseras är det oåterkalleligt.

 • Vad är nationella kvalitetsregistret?

  För att följa upp och förbättra vården rapporterar vi uppgifter till nationella kvalitetsregistret. För varje kvalitetsregister finns en centralt personuppgiftsansvarig organisation som ansvarar för det nationella registret.

  Som inrapporterande vårdgivare har vi direktåtkomst till de uppgifter vi rapporterat till kvalitetsregistren. Även den organisation som ansvarar för registret kan ta del av dina uppgifter.

  Det finns inget krav på att du som patient måste samtycka för att bli registrerad, men som patient har du rätt att bli informerad om registren. Då kan du välja om du vill eller inte vill delta.

  Du har rätt att när som helst få uppgifter om dig själv raderade ur registren. I dessa fall ska du vända dig till respektive register.

 • Synpunkter på din vård

 • Jag är missnöjd med mitt besök, vem vänder jag mig till?

  Om du inte är nöjd med vården eller bemötandet du fått kan du lämna en synpunkt eller ett klagomål. Kontakta i första hand oss på mottagningen. Oftast kan vi lösa problemet tillsammans. Läs mer om vem hos oss du kan vända dig till >

  Du kan också vända dig till landstingets/regionens patientnämnd för att få hjälp och stöd. Patientnämnden är en opartisk instans dit patienter, anhöriga och personal kan vända sig kostnadsfritt. Nämndens uppgift är att lösa problem som uppstått i kontakten mellan patient och personal.

  Om ditt klagomål är av allvarlig karaktär kan du vända dig till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). Innan du anmäler ett klagomål till IVO ska du ha framfört klagomålet till den verksamhet där du har fått vård, eller till patientnämnden.

 • Jag har kommit till skada i samband med den vård jag fått, vad kan jag göra?

  Om du drabbats av en skada när du vårdats inom offentligt finansierad sjuk- eller tandvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning. Då kan du kontakta Patientförsäkringen LÖF (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) och anmäla skadan via webben. LÖF:s blanketter finns även att hämta på mottagningen.

  Om du anser dig ha blivit skadad av ett läkemedel kan du vända dig till Läkemedelsförsäkringen. Om en godkänd läkemedelsskada konstateras kan du ha rätt till ersättning.