Patient som blir undersökt Patient som blir undersökt

Knä

Knäleden är kroppens största led och utsätts dagligen för stora belastningar.

Vid knäledstrauma är det vanligt med skador på ledband och ligament såsom främre korsbandsskador men även skador på ledyta (brosk) och menisker. Även knäskålsinstabilitet kan vara ett stort problem. Vi är Sveriges största klinik avseende omhändertagande av akuta knäledsskador hos idrottare.

Vid tidigare skador eller långvarig belastning kan förslitning uppstå (artros). Vi har stor erfarenhet av knäplastik vid knäledsartros. Vid en sådan operation sätter vi in konstgjorda ledytor av metall och plast (protes).

Vanliga symptom vid artros är smärta vid belastning och aktivitet samt smärta och stelhet när man ska gå efter att ha suttit länge. Ofta är det kombinerat med ledsvullnad och värmekänsla. Besvären tilltar ofta långsamt med tiden.

Vi hjälper dig med

  • Främre korsbandsskada
  • Meniskskada
  • Knäledsartros
  • Broskskada
  • Främre knäsmärtor
  • Knäplastik
Patient och fysioterapeut

Ont i knät?

Vi hjälper dig som har behov av operation och behandling. Hos oss står du i fokus.

Akut knäskada?

Vår akutmottagning hjälper dig som drabbats av en traumatisk knäskada och har ett svullet knä.