Sjuksköterska vid bil Sjuksköterska vid bil

Välkommen till Capio ASiH & SPSV

Vi erbjuder avancerad sjukvård i hemmet och specialiserad palliativ slutenvård i trygga och kompetenta vårdmiljöer. Kontinuitet, mångårig erfarenhet och hög andel specialister i palliativ medicin borgar för en säker och högkvalitativ vård för våra patienter i hemmet eller på våra slutenvårdsavdelningar.

Sjuksköterska pratar med äldre dam

Det här är SPSV

SPSV är förkortning för specialiserad palliativ slutenvård. På SPSV vårdas patienter i livets slutskede när sjukdomens symtom kräver sjukhusvård. Målsättningen är symtomlindring samt optimal livskvalitet. 

Det här är ASiH

ASiH är en förkortning och betyder avancerad sjukvård i hemmet. Det innebär att patienten får sjukvård i hemmet även vid svårare sjukdomstillstånd och stora sjukvårdsbehov. Vård ges efter remiss från behandlande läkare.

Sjukpersonal med äldre patient

Vill du remittera till oss?

Vi tar emot patienter i Region Stockholm via remiss. 

Arbeta hos oss

Vi tror på en dynamisk arbetsplats. För att upprätthålla detta behövs människor som är olika varandra, sett till erfarenheter och bakgrund. Kanske är det dig vi söker?