Körbärsblom Körbärsblom

Våra verksamheter

Här hittar du var i Region Stockholm vi har våra kontor.

Avancerad sjukvård i hemmet:

  • Capio ASiH Dalen

  • Capio ASiH Nacka

  • Capio ASiH Upplands Väsby

  • Capio ASiH Vallentuna

  • Capio ASiH Vinsta

  • Capio ASiH Norrtälje

Specialiserad Palliativ slutenvård:

  • Capio Palliativ slutenvård Dalen

  • Capio Palliativ slutenvård Nacka

  • Capio Palliativ slutenvård Sollentuna

Vill du veta mer?

Det här är ASiH

ASiH är en förkortning och betyder avancerad sjukvård i hemmet. Det innebär att patienten får sjukvård i hemmet även vid svåra sjukdomstillstånd och stora sjukvårdsbehov. Vården ges efter remiss från behandlande läkare. 

Det här är SPSV

SPSV är förkortning för specialiserad Palliativ slutenvård. På SPSV vårdas patienter i livets slutskede när sjukdomens symtom kräver sjukhusvård. Målsättningen är symtomlindring samt optimal livskvalitet.