Personal från Capio Personal från Capio

Capio Palliativ slutenvård Sollentuna

Hitta hit

Nytorpsvägen 10

191 35 Sollentuna

Karta

Kontakta oss

Telefon

08-598 697 10

Verksamhetschef

Linda Martinson

Besöksrestriktioner på Capios palliativa slutenvårdsavdelningar

På Capios palliativa slutenvårdavdelningar vårdas kritiskt sjuka patienter.

Generella besöksrestriktion p.g.a Covid-19 tillämpas enligt nedan, men kan snabbt förändras beroende på smittläget i Regionen. Kontakta alltid avdelningen för uppdaterad information inför besök.

 • Besök ska i första hand tas emot utanför avdelningen, med fördel sker mötet utomhus
 • Om besöket inte kan genomföras utomhus får patienten ta emot maximalt 2 besökare/dag inne på sitt eget patientrum mellan kl. 11-18 
 • Det är inte tillåtet för besökare att fritt röra sig i korridorer eller allmänna utrymmen på avdelningen.

När besökare kommer till avdelningen gäller följande:

 • Ring på klockan vid avdelningsdörren
 • Invänta personal
 • Personal kan komma att ställa kontrollfrågor gällande symptom på COVID-19
 • Alla besökare ska sprita händerna innan man går in på avdelningen 
 • Vistelse enbart i patientens rum under besöket.

I livets absoluta slutskede gäller följande:

Det är tillåtet med besök inne på patientrummet dygnet runt. Även då får patienten ha maximalt 2 besökare samtidigt inne på rummet.

 • För besökare

 • Måltider

 • Praktisk information

 • Aktiviteter

Remittera till oss

Välkommen att remittera dina patienter i behov av palliativ slutenvård till oss.