Kollegor samtalar Kollegor samtalar

Vårdformer

Vi erbjuder avancerad sjukvård i hemmet och specialiserad palliativ slutenvård.

Vi arbetar på uppdrag av Region Stockholm och samarbetar med andra kliniker samt hemtjänst.

Våra patienter

Till vår specialiserade palliativa slutenvård tar vi emot patienter:

  • Som är 18 år eller äldre med komplex sjukdoms- eller symtombild.
  • Som på grund av sjukdomen har en begränsad återstående livstid. 
  • Som är i behov av specialiserade medicinska insatser dygnet runt.

För avancerad sjukvård i hemmet tar vi emot patienter:

  • Som är i behov av medicinskt omhändertagande dygnet runt under en kortare period men inte behöver sjukhusvård.
  • Med långsiktig komplex sjukdomsbild som under återkommande instabila perioder har behov av behandlings- och symtomkontroll dygnet runt.
  • I livets slutskede som har behov av komplex symtomlindrande sjukvård i hemmet.

Remiss

Till oss kommer patienter via remiss. Capio ASiH och SPSV omfattas av vårdval vilket innebär att patienten själv kan välja utförare. Behandlande läkare skickar remiss som utvärderas hos oss för att säkerställa rätt vårdnivå.

Det här är ASiH

ASiH är en förkortning och betyder avancerad sjukvård i hemmet. Det innebär att patienten får sjukvård i hemmet även vid svåra sjukdomstillstånd och stora sjukvårdsbehov. Vården ges efter remiss från behandlande läkare. 

Det här är SPSV

SPSV är förkortning för specialiserad Palliativ slutenvård. På SPSV vårdas patienter i livets slutskede när sjukdomens symtom kräver sjukhusvård. Målsättningen är symtomlindring samt optimal livskvalitet. 

Stöd till anhöriga

Om livet förändras dramatiskt kan det vara bra att få hjälp från någon utomstående. Våra kuratorer erbjuder stödsamtal med anhöriga, både enskilt och tillsammans med patienten. 

På enheten finns även läkare, sjuksköterskor och undersköterskor nära till hands för samtal vid behov. Vi kan även hjälpa till att förmedla kontakt med olika trossamfund vid behov. 

Att vara anhörig till någon som är svårt sjuk kan också innebära en del praktiska frågetecken. Tveka inte att fråga oss om du undrar eller behöver hjälp med blanketter eller liknande frågor. Vi finns här för dig. 

Våra verksamheter