blomkruka i fönster blomkruka i fönster

Avancerad sjukvård i hemmet

Vi på Capio ASiH är specialiserade på att ge vård i hemmet till patienter med behov av avancerade sjukvårdsinsatser.

Som på sjukhus - fast hemma

Våra patienter får hjälp i hemmet, likvärdig den på sjukhus, med till exempel:

  • läkemedelsbehandling
  • symtomlindring
  • intravenöst dropp
  • blodtransfusioner
  • råd om hjälpmedel i vardagen

Vårdplan

Vården utformas i samråd med patient och närstående, utifrån patientens behov. Vårdperiodens längd anpassas efter patientens specifika situation. Besökfrekvens samt vilka professioner som besöker patienten avgörs av symptomens samt sjukdomens karaktär.

Tillgänglighet

Utöver schemalagda besök nås vi dygnet runt, årets alla dagar, per telefon för akut hjälp om det skulle behövas.

Utskrivning

Vid utskrivning kontaktar vi mottagande vårdgivare med rapport om det aktuella läget. Patienten får ett trygghetskvitto med instruktioner om vart man kan vända sig vid försämring.

Var finns Capio ASiH?

På uppdrag av Region Stockholm kan du som boende i Stockholm få vård av oss. Mer information hittar du under våra verksamheter. 

Remittera till oss

Välkommen att remittera dina patienter i behov av avancerad sjukvård i hemmet, till oss på Capio.

Stöd till anhöriga

Om livet förändras dramatiskt kan det vara bra att få hjälp från någon utomstående. Våra kuratorer erbjuder stödsamtal med anhöriga, både enskilt och tillsammans med patienten. 

På enheten finns även läkare, sjuksköterskor och undersköterskor nära till hands för samtal vid behov. Vi kan även hjälpa till att förmedla kontakt med olika trossamfund vid behov. 

Att vara anhörig till någon som är svårt sjuk kan också innebära en del praktiska frågetecken. Tveka inte att fråga oss om du undrar eller behöver hjälp med blanketter eller liknande frågor. Vi finns här för dig. 

Våra verksamheter