Sköterska håller hand Sköterska håller hand

Palliativ slutenvård

Palliativ vård ges till patienter i livets slutskede. På Capio erbjuder vi våra patienter en hög medicinsk kompetens och våra medarbetare är specialister inom sina respektive områden med målet att ge våra patienter och anhöriga högsta möjliga livskvalitet.

Vårdform

Specialiserad palliativ slutenvård innebär inneliggande vård på sjukhusavdelning för patienter i livets slutskede. Våra patienter kommer till oss efter remiss från behandlande läkare när patienten har komplexa symtom och behov av kontinuerliga medicinska insatser dygnet runt.

Vårdplan

I samband med inskrivning upprättas en individuell vårdplan med vårdens inriktning och målsättning. För oss på Capio är det viktigt att patienter och närstående känner sig trygga med vården. Därför strävar vi efter delaktighet vid framtagande av vårdplanen så att den så långt som möjligt anpassas efter patientens önskemål och behov. Genom detta tillvägagångssätt säkerställs patientinflytande och livskvalitet i livets slutskede.

Var finns palliativ slutenvård?

Capio erbjuder patienter specialiserad vård i livets slutskede med smärt- och symtomlindring samt stöd till anhöriga på uppdrag av Region Stockholm.

Remittera till oss

Välkommen att remittera dina patienter i behov av palliativ slutenvård till oss.

Stöd till anhöriga

Om livet förändras dramatiskt kan det vara bra att få hjälp från någon utomstående. Våra kuratorer erbjuder stödsamtal med anhöriga, både enskilt och tillsammans med patienten. 

På enheten finns även läkare, sjuksköterskor och undersköterskor nära till hands för samtal vid behov. Vi kan även hjälpa till att förmedla kontakt med olika trossamfund vid behov. 

Att vara anhörig till någon som är svårt sjuk kan också innebära en del praktiska frågetecken. Tveka inte att fråga oss om du undrar eller behöver hjälp med blanketter eller liknande frågor. Vi finns här för dig. 

Våra verksamheter