Barn ritar. Barn ritar.

Vi behöver hjälp som familj

Föräldrar som lever tillsammans med barn med ätstörning spelar en viktig roll i behandlingen. Familjen kan vara en stor resurs för den unge och utan stöd hemifrån är det mycket svårare att bli frisk.

För den som är barn under 18 år och lider av en ätstörning är behandlingsmetoden densamma som för vuxna. Behandlingen anpassas efter utvecklingsnivå och när patienten är barn är i regel alltid föräldrarna inblandade i behandlingen.

På Capio Ätstörningscenter erbjuder vi familjeverksamhet till barn under 16 år där du som förälder bor tillsammans med ditt barn under behandlingen. 

Stöd till vuxen anhörig

Att vara förälder till eller leva nära ett barn med ätstörningar är svårt och tar mycket energi. Det är vanligt med dagliga konflikter och att du pendlar mellan att vara arg, ledsen och orolig. Det är svårt att inte bli förtvivlad. Att ena dagen försöka vara tålmodig och förstående, för att nästa bli arg – fast du egentligen inte vill. Det är inget konstigt.

Nästan alltid påverkas även övriga relationer i hemmet, såsom syskon och partners. Du kan också få svårt att hinna med ditt arbete, din egen hälsa och ditt eget välbefinnande. Därför är det viktigt att även vuxna anhöriga söker hjälp för egen del. Du kan få stöd via vårdcentralen, via privat försäkring och via föreningen ”Frisk och fri”. På så sätt kan du stärka både dig själv och din familj.

Ofta undrar föräldrar vad de kan ha gjort för fel, men oftast finns det ingen enkel förklaring till barnets beteende. En ätstörning sitter inte i hur barnet ser ut eller hur mycket hen väger, det handlar snarare om känslor och tankar. Dessa har du som förälder svårt att känna till hos ditt barn.

Ett tips är att vara påläst om den sjukdom som barnet drabbats av. När du får veta mer om till exempel anorexi minskar ofta skuldkänslorna och även ilskan du ibland kan känna. Du förstår mer vad som händer, de bakomliggande orsakerna, den drabbades svårigheter och får mer kunskap om vad du ska göra.

Webbutbildning för anhöriga

Kunskapscentrum för ätstörningar (KÄTS) har tagit fram en gratis webbutbildning som hjälper dig att stötta en närstående som drabbats av ätstörning. Här hittar du webbutbildningen

Familjeverksamhet - för barn under 16 år

Att lida av en ätstörning som ung innebär ofta att kraven vid tillfrisknande känns väldigt tuffa. Därför finns det stora fördelar med att föräldrarna är delaktiga i behandlingen, även om vi alltid har fokus på barnet i första hand. I familjeverksamheten hos oss på Capio Ätstörningscenter bor därför någon av föräldrarna tillsammans med barnet under behandlingen.

Bli patient

Du kan endast söka till oss via remiss från psykiatrin. Vi erbjuder dig ett besök inom 10 dagar efter att vi mottagit din remiss.

Så blir du patient hos oss

Frisk & Fri

Vi samarbetar med organisationen Frisk och Fri. Här finns bland annat Närståendelinjen, bara ett telefonsamtal bort kan du få prata med personer som har egen erfarenhet att vara närstående till någon drabbad av en ätstörning.

Vistelsen hos oss

Den vackra miljön i Apelviken är läkande i sig. Här bor du nära havet, med lummiga träd och gångstigar. Vi har öppet dygnet runt, året om. Vi finns här för dig som behöver det och vi vet hur svår och känslig situationen kan vara. Se gärna våra filmer för att få en bild av omgivningen i Varberg.

Bli fri från ätstörning

Med rätt stöd och professionell hjälp är det möjligt att bli frisk från en ätstörning. Ätstörning innebär i grunden ett onormalt förhållningssätt till mat, kropp och vikt.

Ätstörningar som vi behandlar

Kontakta oss!

Du är alltid välkommen att kontakta oss på Capio Ätstörningscenter om du har du frågor kring att söka behandling hos oss, eller om du undrar över något annat.

Telefon: 0340-48 32 00 
Måndag-fredag 08.00-16.00