Forskning och utbildning

Kompetensutveckling är prioriterad hos oss, våra medarbetare får löpande utbildning inom kvalitet och patientsäkerhet.

Tillgång till kunskap om moderna vetenskapliga och beprövade behandlingsmetoder, både via interna utbildningar och genom möjlighet att delta i medicinska konferenser är även det en prioriterad kompetensutveckling hos oss.

Under året genomfördes utbildning i hur vi bemöter patienter, vilket är en av Capios fyra hörnstenar för god sjukvårdskvalitet och av särskild betydelse inom psykiatrisk vård. Syftet var att öka organisationens och den enskilde medarbetarens fokus på ständiga och systematiska förbättringar, som gör att patienten känner sig tryggare och därmed kan bli mer delaktig i sin behandling. Arbetet fortsätter med insatser inom god information, även detta en av hörnstenarna, i syfte att förbättra den patientupplevda kvaliteten.

Forskning

Capio Ätstörningscenter strävar långsiktigt efter att etablera specialistcenter som samlar kompetenser inom ett och samma område på en och samma enhet. Redan idag har vi en stark position inom ätstörningsvård, med framstående specialister. Ambitionen är att bidra till att fler medarbetare ska utveckla kompetenser inom olika subspecialiteter. På så sätt kan vi bidra till både forskning och bättre behandlingsformer på sikt.