Händer mot tangentbord Händer mot tangentbord

Remittera till oss

Välkommen att remittera dina patienter till oss för specialistbedömning.

Vi bedriver specialiserad ätstörningsvård på uppdrag av Region Värmland och Region Jönköping, och därmed följer vi samtliga regelverk som gäller för sjukvård i regionen.

Vi tar endast emot specialistremiss från psykiatrin och betalningsförbindelse från hemregionen för din patient.

Efter remissens ankomst erbjuder vi oftast inom 10 arbetsdagar en tid för bedömningssamtal och studiebesök. Bedömningen genomförs av psykolog/erfaren behandlare och diskuteras därefter i vårdteamet för ställningstagande och planering.

Remissen ska innehålla följande info:

 • Kort beskrivning av patientens sociala situation.
 • Aktuella ätstörningssymtom, hur länge symtomen funnits och eventuella tidigare behandlingar och resultatet av dessa.
 • Aktuell längd och vikt.
 • Vikt före insjuknandet (kan vara viktigt vid snabb viktnedgång). För minderåriga bifoga tillväxtkurva.
 • Eventuell somatisk påverkan, i förekommande fall kopia på provsvar.
 • Eventuella andra somatiska sjukdomar.
 • Eventuella tecken på psykiatrisk samsjuklighet.
 • Eventuell pågående läkemedelsbehandling.
 • För minderåriga: ange namn och telefonnummer till vårdnadshavare.
 • Ange om patienten lämnar samtycke till att vi har rätt att ta del av tidigare journalhandlingar.
 • Fullständiga kontaktuppgifter med säkerställd adress och telefonnummer.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har du frågor kring att remittera till oss, eller om du undrar över något annat.

Capio Ätstörningscenter 
Telefon: 0340-48 32 00 
Måndag-fredag 08.00-16.00

Adress: Karl Nordströms väg 11, 432 53 Varberg 
Info.CACV@capio.se

E-post är endast avsett för allmänna frågor. Vid kontakt via e-post kan vi inte garantera sekretessen och du kan därför inte få råd i medicinska frågor. För patientens säkerhet ska du aldrig, i kontakt med oss via e-post, ange personnummer eller symtom/besvär.