Varbergs kustlinje Varbergs kustlinje

Vård hos oss

Vi är en ätstörningsklinik där du får professionell hjälp. Till oss är alla välkomna - oavsett BMI, ålder, kostval och bakomliggande ätstörningsdiagnos.

Vi är övertygade om att vi med vår kompetens och kunskap kan hjälpa människor med ätstörningar till att må bättre, bryta destruktiva mönster och vända vanmakt till en hållbar vardag.

På Capio Ätstörningscenter arbetar vi med KBT-E och studier som gjorts på denna behandlingsform har visat att ca 90 % av patienterna fullföljer sin behandling och mer än hälften klarar sig utmärkt efter ett år. 

Bli väl omhändertagen i en läkande miljö

Den vackra miljön i Apelviken är läkande i sig. Här bor du nära havet, med lummiga träd och gångstigar. Vackra byggnader som är inredda med tanke om att det ska kännas som ett hem. Vi har öppet dygnet runt, året om. Vi finns här för den som behöver det och vi vet hur svår och känslig situationen kan vara. Se gärna våra filmer för att få en bild av omgivningen här i Varberg.

Bli patient

Du kan endast söka till oss via remiss från psykiatrin. Vi erbjuder dig ett besök inom 10 dagar efter att vi mottagit din remiss.

Så blir du patient hos oss

Bli fri från ätstörning

Med rätt stöd och professionell hjälp är det möjligt att bli frisk från en ätstörning. Ätstörning innebär i grunden ett onormalt förhållningssätt till mat, kropp och vikt.

Ätstörningar som vi behandlar

Nycklarna till framgång

Genom heldygnsvård, forskningsbeprövad beteendeterapi och erfaret behandlingsteam behandlar vi framgångsrikt ätstörningar. 

Hur vi behandlar

Kontakta oss!

Du är alltid välkommen att kontakta oss på Capio Ätstörningscenter om du har du frågor kring att söka behandling hos oss, eller om du undrar över något annat.

Telefon: 0340-48 32 00 
Måndag-fredag 08.00-16.00

Rikard Wik, samtalsterapeut, berättar hur den inledande kontakten med Capio Ätstörningscenter går till (03:52).

Patrik berättar om den skräddarsydda familjehemsbehandlingen (04:32).

Rikard Wik, psykolog, berättar om behandlingsmetoden KBT-E (04:55).

Välkommen till Capio Ätstörningscenter (05:10)!