Kvinna sitter vid havet i skymning. Kvinna sitter vid havet i skymning.

Bli patient hos oss

Du kan endast söka till oss via remiss från psykiatrin. Vi erbjuder dig ett besök inom 10 dagar efter att vi mottagit din remiss.

För att söka vård hos oss behöver du en specialistremiss och betalningsförbindelse från en psykiatrisk mottagning i din hemregion. 

För dig som behandlats inom öppenvården och känner att du behöver mer hjälp kan du be dig psykolog att remittera dig till oss. Vi erbjuder dig tid för bedömningssamtal och studiebesök på enheten inom 10 dagar, efter att vi mottagit specialistremiss och betalningsförbindelse.

Vi gör sedan en bedömning. Bedömningen genomförs av läkare/psykolog eller erfaren behandlare, där syftet är att få en bild av hur din motivation ser ut och din inställning till vårt koncept.

Vi tar emot

Vi tar emot patienter i alla åldrar från hela landet med en ätstörningsdiagnos. Patienter under 16 år behandlas i vår Familjeverksamhet.

Vid alkohol- eller drogmissbruk

Har du ett alkohol- eller drogmissbruk som orsakar försämring och psykiska symtom hänvisas du i första hand till din beroendemottagning. Ibland är det nödvändigt att ha parallella vårdgivarkontakter, exempelvis ätstörningsvård och beroendevård.

Kontakta oss!

Du är alltid välkommen att kontakta oss på Capio Ätstörningscenter om du har du frågor kring att söka behandling hos oss, eller om du undrar över något annat.

Telefon: 0340-48 32 00 
Måndag-fredag 08.00-16.00

Träningsklädda personer pratar

Jobbiga tankar?

Har du jobbiga tankar kring mat och kropp? Det är krävande att alltid tänka på mat eller träning. Men det finns hjälp att få.

Jag behöver hjälp

Orolig för någon?

Är du orolig för att någon i din närhet inte mår riktigt bra? Att se någon nära drabbas av ätstörning kan vara både frustrerande och svårt.

Jag är nära någon som behöver hjälp

Barn under 18 år

Familjen kan vara en stor resurs för barn och unga som drabbats av ätstörning, utan stöd hemifrån är det svårare att bli frisk.

Vi behöver hjälp som familj

Vård hos oss

Den vackra miljön i Apelviken är läkande i sig. Här bor du nära havet, med lummiga träd och gångstigar. Vi har öppet dygnet runt, året om. Vi finns här för dig som behöver det och vi vet hur svår och känslig situationen kan vara. Se gärna våra filmer för att få en bild av omgivningen i Varberg.

Att leva med ätstörning

Exempel på faktorer som finns hos alla med en ätstörning är tankar på kropp, vikt och utseende, eller kontroll över ätande i olika former. Vi hjälper dig att hitta verktyg för att bryta dessa faktorer.