Villan på området. Villan på området.

Hur vi behandlar

Vi har lång erfarenhet av ätstörningar. Genom heldygnsvård, forskningsbeprövad beteendeterapi och erfaret behandlingsteam behandlar vi framgångsrikt ätstörningar.

Ätstörningar kan behandlas på många olika sätt och behandlingsmetoderna skiljer sig åt mellan olika platser. Många undrar vilken som är den bästa behandlingen för att behandla ätstörningar som till exempel anorexi och bulimi.

Vi på Capio Ätstörningscenter i Varberg har lång erfarenhet av ätstörningar och arbetar med KBT-E, Kognitiv Beteendeterapi utvecklad för ätstörningar. Studier visar att det är en effektiv och lyckad behandlingsmetod oavsett ätstörningsproblematik. Behandlingen fokuserar på de tankar och beteenden som håller ätstörningen igång och fungerar därför bra oavsett ätstörningsdiagnos.

Tre nycklar till framgång

Förutom att du själv måste vilja bli frisk och vara beredd att jobba aktivt i din behandling ser vi tre stora nycklar till framgång.

  • Vi har heldygnsvård som bryter helt med tidigare livsföring.
  • Vi arbetar med evidensbaserad beteendeterapi, KBT-E, som fokuserar på beteenden och psykologiska faktorer.
  • Ett erfaret behandlingsteam hjälper dig som patient att successivt utvecklas till att bli din egen terapeut med verktyg och strategier.

Förberedelse inför behandling

Förberedelse inför behandling av ätstörningen är ett viktigt moment, eftersom behandlingen kräver att du är aktiv och har en vilja att förändra ditt beteende.

Bedömning och förberedelser
Pussel

Självskattning för utvärdering

Det är viktigt att kunna utvärdera de framsteg som du gör och om behandlingen är verksam för just dig. Därför får du redan i början av din behandling fylla i självskattningsformulär.

Inför behandling

Anpassad behandlingsform

KBT-E är en terapiform som är särskilt anpassad för olika former av ätstörningar. Den kognitiva beteendeterapin fokuserar på att arbeta med de tankar och beteenden som håller ätstörningen igång.

Behandlingsmetoden KBT-E

Framgångsrikt behandlingsupplägg

På Capio Ätstörningscenter har vi heldygnsvård. Det innebär att du bor i enkelrum i hemliknande miljö och att det finns tillgänglig personal dygnet runt. Vårt behandlingsupplägg ger ett bra stöd för att lyckas bli fri från ätstörning.

Heldygnsvård

Behandling för unga

För den som är under 18 år och lider av en ätstörning är behandlingsmetoden samma som för vuxna. Behandlingen anpassas efter utvecklingsnivå och i regel är alltid föräldrarna inblandade i behandlingen.

Behandling för dig under 18 år

Skräddarsydd familjeverksamhet

Det finns stora fördelar med att föräldrarna är delaktiga i behandlingen när barn lider av ätstörning. I familjeverksamheten på Capio Ätstörningscenter bor därför någon av föräldrarna tillsammans med barnet under behandlingen. 

Familjeverksamhet - för dig under 16 år

Kontakta oss!

Du är alltid välkommen att kontakta oss på Capio Ätstörningscenter om du har du frågor kring att söka behandling hos oss, eller om du undrar över något annat.

Telefon: 0340-48 32 00 
Måndag-fredag 08.00-16.00