Capio Ätstörningscenter Capio Ätstörningscenter

Bedömning och förberedelser

Förberedelse inför behandling av ätstörningen är ett viktigt moment, eftersom behandlingen kräver att du är aktiv och har en vilja att förändra ditt beteende.

Behandlingen är frivillig och kräver att du är motiverad och har en vilja att förändras för att det ska fungera. Det krävs också att du är aktiv i behandlingen och att behandlingen är det som är prioriterat i livet. Av dessa skäl är förberedelse inför behandlingen ett viktigt moment.

Syftet med att göra en bedömning

När du har testat flera olika behandlingar men fortfarande är kvar i din sjukdom, kan du få en remiss till heldygnsbehandling hos oss på Capio Ätstörningscenter av din öppenvårdskontakt inom psykiatrin. Innan behandling påbörjas tar vi kontakt med dig för att göra en bedömning. Syftet med bedömningen är att få en bild av hur din motivation ser ut och din inställning till vårt koncept och vår behandlingsmetod.

Så går bedömningen till

När en remiss kommit till oss är det första steget att vi skickar en kallelse till dig, med en tid för ett bedömningssamtal hos oss. Ofta har man med sig en anhörig vid första mötet. Vid första besöket får du träffa en av våra behandlare för att prata om hur ätstörningen ser ut i din vardag, hur den påverkar olika delar i livet och vilken förändring du önskar. Vi berättar också hur vi arbetar med ätstörningar, hur vår behandlingsmodell ser ut och hur det är att vara här hos oss på Capio.

Du och din anhörige får också en rundtur för att se vilken miljö du ska vistas i under din tid här. Med dig hem får du sedan information att läsa igenom samt en hemuppgift. Hemuppgiften består av en beslutsanalys som ska vara till hjälp för dig att själv fatta beslut om du är redo att komma hit och arbeta tillsammans med oss för en förändring.

Vi följer upp med ett videosamtal där vi pratar igenom hemuppgiften och du har också möjlighet att ställa frågor. Vi utvärderar tillsammans och du får själv möjlighet att uttrycka om du är redo att påbörja behandlingen. Ibland kan det behövas flera samtal innan ett beslut fattas.

Bedömningen har bland annat följande mål:

  1. Bedömning av typ av ätstörning och svårighetsgrad
  2. Utvärdering av om det är möjligt för dig att delta i behandlingen
  3. Utbilda dig om din ätstörning och om behandlingsmetoden
  4. Hjälpa dig att utvärdera för- och nackdelar med att påbörja behandling och att göra en förändring.

Rikard Wik, samtalsterapeut, berättar hur den inledande kontakten med Capio Ätstörningscenter går till (03:52).

Kontakta oss!

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har du frågor kring att söka behandling hos oss, eller om du undrar över något annat.

Capio Ätstörningscenter 
Telefon: 0340-48 32 00 
Måndag-fredag 08.00-16.00

Anpassad behandlingsform

KBT-E är en terapiform som är särskilt anpassad för olika former av ätstörningar. Den kognitiva beteendeterapin fokuserar på att arbeta med de tankar och beteenden som håller ätstörningen igång.

Vistelsen hos oss

Den vackra miljön i Apelviken är läkande i sig. Här bor du nära havet, med lummiga träd och gångstigar. Vi har öppet dygnet runt, året om. Vi finns här för dig som behöver det och vi vet hur svår och känslig situationen kan vara. Se gärna våra filmer för att få en bild av omgivningen i Varberg.

Bli fri från ätstörning

Med rätt stöd och professionell hjälp är det möjligt att bli frisk från en ätstörning. Ätstörning innebär i grunden ett onormalt förhållningssätt till mat, kropp och vikt.

Ätstörningar som vi behandlar