skor i hall skor i hall

Behandling för dig under 18 år

Behandlingsmetoden för unga under 18 år som lider av en ätstörning är samma som för vuxna.

Behandlingen för unga under 18 år anpassas efter utvecklingsnivå och i regel är alltid föräldrarna inblandade i behandlingen.

Även om vi arbetar på uppdrag av dig som patient uppmuntrar vi alltid den förälder som är med att ta del av information om behandlingen. Vi har introduktionsutbildningar för alla föräldrar för att de ska känna sig trygga i vad som händer under behandlingsperioden. Därefter får föräldern regelbundet uppdateringar på hur behandlingen fortskrider från terapeuten. Det finns även olika möjligheter till gemensamma samtal med förälder, dig och behandlare, exempelvis i samband med permissioner.

Inför de första permissionerna deltar förälder i samtal för att få stöd i att planera måltiderna. Hur mycket föräldrar är delaktiga i måltider och måltidsplanering varierar och förändras över tid beroende på ditt behov.

Föräldrar som lever tillsammans med barn med ätstörning spelar en viktig roll i behandlingen. Familjen kan vara en stor resurs för dig och utan stöd hemifrån är det mycket svårare att bli frisk.

Förändringar som behöver göras hemma

För att underlätta tillfrisknandet från en ätstörning behöver ni ofta genomföra förändringar i hemmet. Familjen behöver införa regelbundna matvanor och det är bra att i möjligaste mån äta tillsammans. Andra vanliga förändringar är att ta bort vissa speglar, prata mindre om träning och dieter, förändra sättet att prata om kropp och mat, välja bort TV-program med fokus på kropp, mat och träning.

Familjeverksamhet - för barn under 16 år

Att lida av en ätstörning som ung innebär ofta att kraven vid tillfrisknande känns väldigt tuffa. Därför finns det stora fördelar med att föräldrarna är delaktiga i behandlingen, även om vi alltid har fokus på barnet i första hand. I familjeverksamheten hos oss på Capio Ätstörningscenter bor därför någon av föräldrarna tillsammans med barnet under behandlingen.

Frisk & Fri

Behöver du någon att prata med? Vi samarbetar med Frisk och Fri och deras Ätstörningslinje. Här finns möjlighet att prata med personer som har egen erfarenhet av ätstörning.

Bli patient

Du kan endast söka till oss via remiss från psykiatrin. Vi erbjuder dig ett besök inom 10 dagar efter att vi mottagit din remiss.

Så blir du patient hos oss

Anpassad behandlingsform

KBT-E är en terapiform som är särskilt anpassad för olika former av ätstörningar. Den kognitiva beteendeterapin fokuserar på att arbeta med de tankar och beteenden som håller ätstörningen igång.

Vistelsen hos oss

Den vackra miljön i Apelviken är läkande i sig. Här bor du nära havet, med lummiga träd och gångstigar. Vi har öppet dygnet runt, året om. Vi finns här för dig som behöver det och vi vet hur svår och känslig situationen kan vara. Se gärna våra filmer för att få en bild av omgivningen i Varberg.

Kontakta oss!

Du är alltid välkommen att kontakta oss på Capio Ätstörningscenter om du har du frågor kring att söka behandling hos oss, eller om du undrar över något annat.

Telefon: 0340-48 32 00 
Måndag-fredag 08.00-16.00