Tallrikar med grönsaker Tallrikar med grönsaker

Behandlingsmetod KBT-E

På Capio Ätstörningscenter erbjuder vi en behandling som kan hjälpa dig att bli fri från dina ätstörningar och faktiskt helt förändra ditt liv. Behandlingsmetoden KBT-E fungerar på alla typer av ätstörningar.

Oavsett om du har anorexi, bulimi eller någon annan typ av ätstörning så används KBT-E för behandling hos oss på Capio Ätstörningscenter.

KBT-E är en kognitiv beteendeterapi som är särskilt anpassad för olika former av ätstörningar. Metoden är utvecklad vid centrum för forskning om ätstörningar vid Oxford Universitet (Centre for Research on Eating Disorders Oxford, CREDO).

Så fungerar KBT-E 

Behandlingen fokuserar på att arbeta med de tankar och beteenden som håller ätstörningen igång. Med stöd av ditt team tränar du på att använda dig av verktyg och strategier för att bryta invanda vanor och mönster som hör till ätstörningen. Målet är att få bort de beteenden som är förknippade med ätstörningen och fylla på med nya upplevelser och erfarenheter. Alla människor är olika och tanken är att lära dig att utveckla verktyg som du själv sedan kan använda hemma. På så sätt blir du din egen terapeut och expert på din problematik.

Förändra livet med hjälp av KBT-E

Att påbörja en behandling med KBT-E är en möjlighet att starta om på nytt och skapa ett nytt liv. Ett nytt liv som inte längre styrs av tankar kring mat, kroppsform och vikt. Många pratar om de stora fördelarna man upplever under behandlingen. De inkluderar bland annat:

 • Bli fri från ständigt påträngande tankar om ätande, kroppsform och vikt
 • Utveckla ett tänkande som inkluderar flera områden i livet än bara mat och kropp
 • Bli gladare och mer tillfreds med dig själv och livet
 • Bli piggare och mindre lättirriterad
 • Bli mer flexibel och spontan
 • Få bättre relationer till familj och vänner
 • Förbättra din fysiska hälsa.

Några av de grundläggarna delarna i KBT-E är att man alltid arbetar i ett team, du är aldrig ensam och har veckovisa utvärderingsmöten med ditt eget team. Det bygger också på individuella samtal, en individuell beskrivning av ätproblemet, självregistrering, måltidsstöd, distraherande aktiviteter, veckovis vägning, gruppterapi och involvering av anhöriga.

Fyra faser som alltid följs

Faserna bygger på att du ska kunna skapa en förändring, kunna genomföra den, förbereda dig på ett liv efter behandlingen och minimera risken för återfall.

De olika faserna i KBT-E

 • Fas 1 - Engagemang

 • Fas 2 - Utvärdering och fokus framåt

 • Fas 3 - Individanpassning

 • Fas 4 - Förberedelse på livet efter

Mål efter behandlingen

Den behandlingsmetod vi använder oss av är designad för att du ska kunna hålla fast vid de förändringar du gjort under behandlingen och minska risken för att du ska bli sjuk igen.

För att maximera dina chanser att bibehålla de förändringar du gör, ingår följande delmoment i behandlingen:

 • Enheten är öppen och du exponeras redan från början för situationer, som triggar ditt ätproblem. Du får arbeta med flera av de svårigheter som du har, till exempel äta med andra och äta mat som du upplever som farlig.

 • Du fasas ut från behandlingen: från början kommer du att få intensivt stöd att göra förändringar. Med hjälp av helgpermissioner, och enstaka veckor då du har permission hela veckan, övar du på att arbeta med förändringen i hemmet och blir därigenom successivt mer och mer självständig. Under den/de veckor du befinner dig hemma har du stöd av din terapeut som följer upp dig via telefon eller videosamtal (Capio Videomöte).

 • Din familj/anhöriga involveras i behandlingen och får stöd i hur de ska kunna skapa en så positiv hemmiljö som möjligt.

 • Mot slutet av behandlingen görs en plan för hur du ska kunna vidmakthålla de framsteg du gjort och förberedelse görs för fortsatt behandling i öppenvård. 

Rikard Wik, psykolog, berättar mer om behandlingsmetoden KBT-E (04:55).

Framgångsrikt behandlingsupplägg

På Capio Ätstörningscenter har vi heldygnsvård. Det innebär att du bor i enkelrum i hemliknande miljö och att det finns tillgänglig personal dygnet runt. Vårt behandlingsupplägg ger ett bra stöd för att lyckas bli fri från ätstörning.

Heldygnsvård

Bli patient

Du kan endast söka till oss via remiss från psykiatrin. Vi erbjuder dig ett besök inom 10 dagar efter att vi mottagit din remiss.

Så blir du patient hos oss

Att leva med ätstörning

När tankarna kretsar kring kropp, vikt och utseende eller kontroll över ätande i olika former, hjälper vi dig att hitta verktyg för att bryta dessa mönster.

Vistelsen hos oss

Den vackra miljön i Apelviken är läkande i sig. Här bor du nära havet, med lummiga träd och gångstigar. Vi har öppet dygnet runt, året om. Vi finns här för dig som behöver det och vi vet hur svår och känslig situationen kan vara. Se gärna våra filmer för att få en bild av omgivningen i Varberg.