Villan på området Villan på området

Heldygnsvård

Capio Ätstörningscenter är ett öppet behandlingshem där vi ger vård dygnet runt. Vårt behandlingsupplägg ger ett bra stöd för att lyckas bli fri från ätstörning.

På Capio Ätstörningscenter har vi heldygnsvård. Det innebär att du bor i enkelrum i hemliknande miljö och att det finns tillgänglig personal dygnet runt. På ätstörningscentret finns också matsal, vardagsrum, gruppbehandlingsrum, samtalsrum och ett rum för skapande verksamhet. Ätstörningscentret är inhyst i vackra hus i lummig miljö vid havet i Varberg.

Olika hus för olika faser i behandlingen

Vårt behandlingshem har två olika hus, som används för de olika faserna i behandlingen. Behandlingen inleds på kliniken och flyttar så småningom till utslussningsavdelningen.

Capio Ätstörningscenter är ett öppet behandlingshem, vilket betyder att du får gå ut och röra dig fritt om du är medicinskt stabil, det vill säga att det inte finns risk för att du tar skada på grund av att kroppen inte mår bra. Alla är olika och man beslutar tillsammans med sitt team hur det ska fungera i varje specifikt fall. Även anhöriga är välkomna att besöka dig efter överenskommelse med personal.

Behandlingsupplägg

Att övervinna sin ätstörning är inte enkelt. Det kräver arbete. Vårt behandlingsupplägg ger ett bra stöd för att lyckas bli fri från ätstörning.

I behandlingsmetoden KBT-E finns flera grundläggande delar. Förutom de olika faserna i behandlingen så finns det i varje fas delar som är viktiga för att ge dig det stöd du behöver för att göra en förändring och bli fri från din ätstörning.

Här presenterar vi några av de grundläggande delarna i behandlingen av ätstörningen för dig som patient:

  • Du och ditt team

  • Individuella samtal

  • Den individuella fallformuleringen

  • Självregistrering

  • Måltidsstöd

  • Distraherande aktivitet

  • Veckovis vägning

  • Veckovis team-konferens

  • Gruppbehandling


Involvera anhöriga - när du är över 18 år

När du är över 18 år bestämmer du själv om du vill att vi bjuder in personer i din närhet. De har ett stort inflytande på ditt ätande i din hemmiljö och därför är det viktigt att även involvera dem i din behandling. Vanligtvis deltar de vid ett till tre tillfällen under behandlingen och målsättningen är att uppmuntra dem att skapa en positiv miljö som främjar dina ansträngningar att förändras. Dina anhöriga är också välkomna att delta på våra anhörigföreläsningar, som vi har två gånger per termin.

Välkommen till Capio Ätstörningscenter i Varberg! (05:10)

Vistelsen hos oss

Den vackra miljön i Apelviken är läkande i sig. Här bor du nära havet, med lummiga träd och gångstigar. Vi har öppet dygnet runt, året om. Vi finns här för dig som behöver det och vi vet hur svår och känslig situationen kan vara. Se gärna våra filmer för att få en bild av omgivningen i Varberg.

Anpassad behandlingsform

KBT-E är en terapiform som är särskilt anpassad för olika former av ätstörningar. Den kognitiva beteendeterapin fokuserar på att arbeta med de tankar och beteenden som håller ätstörningen igång.

Behandlingsmetoden KBT-E

Familjeverksamhet - för barn under 16 år

Att lida av en ätstörning som ung innebär ofta att kraven vid tillfrisknande känns väldigt tuffa. Därför finns det stora fördelar med att föräldrarna är delaktiga i behandlingen, även om vi alltid har fokus på barnet i första hand. I familjeverksamheten hos oss på Capio Ätstörningscenter bor därför någon av föräldrarna tillsammans med barnet under behandlingen.

Kontakta oss!

Du är alltid välkommen att kontakta oss på Capio Ätstörningscenter om du har du frågor kring att söka behandling hos oss, eller om du undrar över något annat.

Telefon: 0340-48 32 00 
Måndag-fredag 08.00-16.00