Fotsteg i sand Fotsteg i sand

Andra ätstörningar

Även om du inte känner igen dig i någon av de vanliga ätstörningsdiagnoserna kan lidandet vara stort.

Du kanske inte känner igen dig i någon av de vanliga ätstörningsdiagnoserna, du kanske tror att dina problem inte är tillräckligt allvarliga och därför inte kan få hjälp. Upplever du att dina problem påverkar din hälsa, ditt sociala liv och hur du fungerar i vardagen så kan du söka hjälp.

Andra specificerade ätstörningar

Andra specificerade ätstörningar innebär att du har liknande eller samma problem som vid anorexi, bulimi eller hetsätningsstörning, men du uppfyller inte alla diagnoskriterierna för att kunna få en av de tre diagnoserna. De medicinska riskerna och lidandet kan ändå vara lika stora.

Trots att du inte uppfyller alla diagnoskriterierna för anorexi, bulimi eller hetsätningsstörning kan du alltså vara i svält, ha en stark rädsla för att gå upp i vikt och vara upptagen av tankar på kroppsform, vikt, träning, mat och ätande. Kanske har du också stunder då du äter okontrollerat eller hetsäter? Kanske hetsäter du på natten? Kanske kompenserar du genom överdriven träning eller kräkningar? Men skillnaden kan vara att du till exempel inte gjort det under en så lång tid eller så ofta att du kan få någon av de tre ätstörningsdiagnoserna.

Även vid denna typ av ätstörning kan lidandet vara stort och svårigheterna kan påverka ditt liv i den grad att du har svårt att klara studier eller arbete och upprätthålla dina sociala kontakter. Din hälsa är i regel påverkad och det finns stor risk för medicinska komplikationer.

Undvikande/restriktiv ätstörning

Detta är en form av ätstörning som karaktäriseras av att du har minskat intresse för mat eller undviker mat för att du upplever den som obehaglig till konsistens eller utseende. Det betyder att du äter ytterst lite eller enbart ett fåtal livsmedel vilket leder till låg vikt, näringsbrist och övriga komplikationer.

Bli patient

Du kan endast söka till oss via remiss från psykiatrin. Vi erbjuder dig ett besök inom 10 dagar efter att vi mottagit din remiss.

Så blir du patient hos oss

Nycklarna till framgång

Genom heldygnsvård, forskningsbeprövad beteendeterapi och erfaret behandlingsteam behandlar vi framgångsrikt ätstörningar. 

Hur vi behandlar

Bli fri från ätstörning

Med rätt stöd och professionell hjälp är det möjligt att bli frisk från en ätstörning. Ätstörning innebär i grunden ett onormalt förhållningssätt till mat, kropp och vikt.

Ätstörningar som vi behandlar

Vistelsen hos oss

Den vackra miljön i Apelviken är läkande i sig. Här bor du nära havet, med lummiga träd och gångstigar. Vi har öppet dygnet runt, året om. Vi finns här för dig som behöver det och vi vet hur svår och känslig situationen kan vara. Se gärna våra filmer för att få en bild av omgivningen i Varberg.

Att leva med ätstörning

När tankarna kretsar kring kropp, vikt och utseende eller kontroll över ätande i olika former, hjälper vi dig att hitta verktyg för att bryta dessa mönster.

Kontakta oss!

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har du frågor kring att söka behandling hos oss, eller om du undrar över något annat.

Capio Ätstörningscenter 
Telefon: 0340-48 32 00 
Måndag-fredag 08.00-16.00