Kvinna står vid blommande buske Kvinna står vid blommande buske

Vad är Anorexi?

Anorexi är en ätstörning som innebär att du svälter dig själv, i vissa fall så långt att du riskerar ditt liv. Det är ett beteendemönster som är mycket svårt att bryta. Men det går.

Anorexi (anorexia nervosa) domineras av en intensiv rädsla för viktuppgång trots att du har en extremt låg vikt med hänsyn till ålder, vikt, kön och tillväxtkurva.

Viktfobin leder till ett återhållsamt ätande och undvikande av livsmedel genom kraftig bantning eller fastande för att kontrollera vikten, vilket leder till självsvält. Som regel använder du också andra beteenden för att gå ner i vikt eller förhindra viktuppgång, som till exempel kräkning, träning eller mediciner för att laxera eller driva ut vätska ur kroppen. Tankarna kretsar kring mat och ätande.

Kroppsuppfattningen är förvrängd och du har en mycket bestämd uppfattning om vikt och hälsa. En person med anorexia uppfattar oftast inte själv faran i sin situation, utan förnekar problemet. Ofta är det ens omgivning som reagerar på den låga kroppsvikten.

Varningstecken på Anorexi

Vanliga tecken på anorexi är låg kroppsvikt till följd av kraftig bantning, kall och torr hud, förstoppning och magont samt psykiska problem som depression, ångest, tvångstankar och tvångshandlingar. Hos flickor är utebliven mens också ett vanligt tecken. Det är även vanligt med sömnrubbningar, isolering från familj och vänner samt en upplevelse av att vara överviktig oavsett kroppsvikt.

Orsaker till Anorexi

Det finns många faktorer som bidrar till att någon utvecklar anorexi. Det varierar ofta från person till person. Den vanligaste utlösande faktorn är bantning, men det betyder inte att all bantning utvecklas till anorexi - det är alltid flera faktorer som bidrar till att sjukdomen utvecklas.

Ofta spelar psykologiska faktorer in. Kriser i familj, skola eller andra svåra upplevelser kan utlösa sjukdomen. Sociala medier och reklamvärlden påverkar samhällets skönhetsideal att vara smal vilket i sin tur påverka självbilden. Ofta vill du vara "perfekt" och ställer omöjliga krav på dig själv. Ärftliga faktorer som psykisk ohälsa kan också utveckla en sårbarhet för att drabbas av anorexi.

Två typer av anorexi

Anorexi kan antingen bestå av enbart självsvält eller vara i kombination med hetsätning och kompenserande beteenden.

Bli patient

Du kan endast söka till oss via remiss från psykiatrin. Vi erbjuder dig ett besök inom 10 dagar efter att vi mottagit din remiss.

Så blir du patient hos oss

Nycklarna till framgång

Genom heldygnsvård, forskningsbeprövad beteendeterapi och erfaret behandlingsteam behandlar vi framgångsrikt ätstörningar. 

Hur vi behandlar

Bli fri från ätstörning

Med rätt stöd och professionell hjälp är det möjligt att bli frisk från en ätstörning. Ätstörning innebär i grunden ett onormalt förhållningssätt till mat, kropp och vikt.

Ätstörningar som vi behandlar

Att leva med ätstörning

När tankarna kretsar kring kropp, vikt och utseende eller kontroll över ätande i olika former, hjälper vi dig att hitta verktyg för att bryta dessa mönster.

Vistelsen hos oss

Den vackra miljön i Apelviken är läkande i sig. Här bor du nära havet, med lummiga träd och gångstigar. Vi har öppet dygnet runt, året om. Vi finns här för dig som behöver det och vi vet hur svår och känslig situationen kan vara. Se gärna våra filmer för att få en bild av omgivningen i Varberg.

Kontakta oss!

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har du frågor kring att söka behandling hos oss, eller om du undrar över något annat.

Capio Ätstörningscenter 
Telefon: 0340-48 32 00 
Måndag-fredag 08.00-16.00