Kvinna joggar Kvinna joggar

Bulimi

Bulimi innebär att du vid återkommande tillfällen hetsäter och sedan försöker kompensera för överätandet genom exempelvis kräkningar.

Bulimi (bulimi nervosa) är en form av ätstörning, som innebär att du vid återkommande tillfällen hetsäter och sedan försöker kompensera för överätandet för att behålla eller minska din vikt. Det kan innebära att du framkallar kräkningar eller använder laxermedel, fastar eller motionerar överdrivet mycket.

Självkänslan är kraftigt påverkad av hur du upplever din kropp och vikt. Ofta känner du äckel, skam och skuld inför ditt beteende. Bulimi märks inte lika tydligt utåt som anorexi eftersom vikten ofta är normal. Ibland äter du socialt mellan hetsätningarna och utåt sett kan allt se ut att vara bra men inombords känner du dig maktlös inför ditt ätande. Det är vanligt att försöka dölja problemen och låtsas att allt är bra.

Bulimi har mycket gemensamt med anorexi och ibland utvecklar personer bulimi efter att tidigare ha haft anorexi.

Varningstecken på bulimi

Vanliga tecken på bulimi är upprepade episoder av hetsätning, det vill säga att du äter på ett okontrollerat sätt och ofta sådant som du normalt inte tillåter dig att äta. Samtidigt kompenserar du för mängden mat genom att till exempel framkalla kräkningar, använda laxermedel, träna eller banta. Det är vanligt med frätskador på tänderna, mag- och tarmproblem och trötthet. Stora humörsvängningar, ångest och depression, självmordstankar och sömnrubbningar är också vanligt vid bulimi. Som tjej kan mensen också bli oregelbunden. Många döljer sina hetsätningar och sina sätt att kompensera för att ingen ska förstå vad som pågår och det kan ta lång tid innan sjukdomen upptäcks.

Orsaker till bulimi

Precis som vid anorexi finns det många faktorer som bidrar till att bulimi utvecklas hos en individ. Orsakerna varierar från person till person. Medias slankhetsideal bidrar, men oftast spelar psykologiska faktorer in. Bulimi börjar oftast med bantning, men stress, låg självkänsla och ett stort behov av kontroll i kombination med att du ställer orimliga krav på dig själv kan vara faktorer som bidrar till att sjukdomen utvecklas.

Vad är hetsätning?

Ibland är det svårt att avgöra vad som är att betrakta som hetsätning. Definitionen av vad som är en ”större mängd mat” eller ”extrema mängder mat” än vad man normalt skulle äta varierar från person till person. Utifrån kan hetsätningsattackerna handla om att tappa kontrollen och att du mycket snabbt äter stora mängder mat som du vanligtvis försöker undvika. Det kan vara mat som har mycket kolhydrater, fett och/eller socker.

Hetsätningsstörning (BED)

Hetsätningsstörning är en ätstörning som har mycket gemensamt med bulimi. Hetsätning och bulimi skiljer sig åt genom att personen med hetsätningsstörning inte försöker bli av med maten efteråt, vilket en person med bulimi gör.

Bli patient

Du kan endast söka till oss via remiss från psykiatrin. Vi erbjuder dig ett besök inom 10 dagar efter att vi mottagit din remiss.

Så blir du patient hos oss

Nycklarna till framgång

Genom heldygnsvård, forskningsbeprövad beteendeterapi och erfaret behandlingsteam behandlar vi framgångsrikt ätstörningar. 

Hur vi behandlar

Bli fri från ätstörning

Med rätt stöd och professionell hjälp är det möjligt att bli frisk från en ätstörning. Ätstörning innebär i grunden ett onormalt förhållningssätt till mat, kropp och vikt.

Ätstörningar som vi behandlar

Att leva med ätstörning

När tankarna kretsar kring kropp, vikt och utseende eller kontroll över ätande i olika former, hjälper vi dig att hitta verktyg för att bryta dessa mönster.

Vistelsen hos oss

Den vackra miljön i Apelviken är läkande i sig. Här bor du nära havet, med lummiga träd och gångstigar. Vi har öppet dygnet runt, året om. Vi finns här för dig som behöver det och vi vet hur svår och känslig situationen kan vara. Se gärna våra filmer för att få en bild av omgivningen i Varberg.

Kontakta oss!

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har du frågor kring att söka behandling hos oss, eller om du undrar över något annat.

Capio Ätstörningscenter 
Telefon: 0340-48 32 00 
Måndag-fredag 08.00-16.00