Kollegor samtalar Kollegor samtalar

Arbetsgivare

Du som arbetsgivare är en viktig del i medarbetarens väg tillbaka till ett långvarigt och hållbart arbetsliv.

Att ha en medarbetare som drabbas av utmattningssyndrom eller långvarig smärta kan väcka många olika känslor hos den ansvariga arbetsgivaren. Du som arbetsgivare är en viktig del i medarbetarens väg tillbaka till ett långvarigt och hållbart arbetsliv. Vår uppgift som vårdgivare är att stötta både dig och patienten i ett samspel under rehabiliteringen, därför är det viktigt med ett arbetsgivarmöte.

Plan för återgång i arbetet

Som arbetsgivare har man skyldighet att ta fram en plan för återgång i arbetet om medarbetaren antas ha en nedsatt arbetsförmåga i mer än 60 dagar från och med sjukperiodens första dag. Planen ska tas fram senast dag 30 i sjukperioden. Utifrån medarbetarens läkarintyg kan du som arbetsgivare få hjälp med ett sådant antagande. Vi finns också här för att stötta en sådan planering. Tillsammans med din anställda kan ni göra ett antagande om vad som är möjligt. Medarbetaren/arbetstagaren är skyldig att delta aktiv i sin rehabilitering.

Planen ska underlätta för en tidig arbetsåtergång för medarbetaren. Forskning visar på att den patient som har en del kvar i arbetet kommer tidigare tillbaka till arbetslivet än de personer som inte har det.

God planering viktigt

Att vara sjukskriven från arbetsplatsen kan i förlängningen försvåra en rehabilitering och arbetsåtergång. Som arbetstagare kan man tappa den sociala samvaron, missa viktiga moment och information och inte känna sig behövd eller efterfrågad. I vissa fall kan detta leda till skuldkänslor över att inte vara delaktig och inte räcka till. För att inte tappa sin yrkesidentitet och samvaro krävs en god planering mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.

Kontakta oss!

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har du frågor kring att söka behandling hos oss, eller om du undrar över något annat.

Tel: 08-59844050
Helgfria vardagar 08.00-17.00

Förebyggande insatser

Som arbetsgivaren kan du göra förebyggande insatser på arbetet genom att undersöka arbetsmiljön kontinuerligt och motverka hög arbetsbelastning och stress. Detta kan du bland annat göra genom att:

 • Ha översikt över medarbetarnas övertidstimmar.
 • Högt arbetstempo under långa perioder.
 • Stressrelaterade resultat på medarbetarundersökningar/enkäter
 • Avvikelser och felaktigheter
 • Försämrade resultat och försenade arbetsuppgifter
 • Hög personalomsättning
 • Sjukfrånvaro och stressrelaterade besvär

Källa: arbetsmiljöverket

Sjukskriven medarbetare

Som arbetsledare eller kollega kan man tänka på följande:

 • Försöka undvika att fastna i svårigheter med arbetsuppgifterna utan upplys om också andra arbetsuppgifter.
 • Som medarbetare kan det vara viktigt att få veta att hen fortfarande är en del av gruppen och att hen är efterlängtad.
 • Bjud gärna in medarbetaren på fika eller lunch för att fortsätta hålla kontakten.
 • Beskriv vem som tar hand om medarbetarens arbetsuppgifter under tiden hen är sjukskriven.
 • Se över de möjligheter för arbetstagaren att få prova några anpassade tillfälliga arbetsuppgifter under sjuklöneperioden.
 • Ta gärna hjälp av företagshälsovården.
 • När man börjar prata om återgång och arbetsuppgifter försök att börja med de arbetsuppgifter som medarbetaren klarar av trots sina tillfälliga svårigheter.
 • Tänk på att rehabilitering fortsätter ofta efter en sjukskrivning.

Källa: FÖRKOM, Stockholms läns landstings försäkringsmedicinska kommitté

Behandlare med patient

Rehabilitering

Under din rehabilitering, som pågår under 12-15 veckor, kommer du att få träffa flera yrkesgrupper som utifrån sina olika professioner hjälper dig att bryta den onda cirkeln. Behandlingen sker främst i grupp, men du träffar också de olika yrkesgrupperna individuellt.

Rehabiliteringsprogram

Vi hjälper dig med smärta och utmattning

Vi är en multimodal rehabilitering för långvarig smärta och stress/utmattning. Vi tar emot remisser för patienter som behandlats inom primärvården men utan önskat resultat.

Vi rehabiliterar smärta och utmattning