Händer mot tangentbord. Händer mot tangentbord.

Remittera till oss

Välkommen att remittera dina patienter till oss. Vi erbjuder multimodal rehabilitering och vänder oss till patienter med långvarig smärta- och utmattningsproblematik.

Vi tar emot remisser rörande patienter som har genomgått utredning. Vi arbetar på uppdrag av Region Stockholm.

Du som vårdpersonal kan skriva en remiss till oss genom TC eller brevremiss. Vi följer viss.nu gällande rekommendationer för remissinnehåll:  

Remiss till MMR2 gällande utmattning  

 • Aktuell diagnos och aktuell sjukskrivningsgrad
 • Social anamnes och arbetsanamnes
 • Yrke och nuvarande anställning 
 • Beskrivning av aktuell sjukdomsbild med förlopp och med långvariga stressfaktorer
 • Eventuell samsjuklighet
 • Alkohol- och drogvanor
 • Tidigare sjukdomar (somatiska och psykiatriska) inklusive tidigare sjukskrivningsperioder
 • Aktuella labvärden
 • Patientens motivation och målsättning
 • Aktuella mediciner
 • Vilka åtgärder som eventuellt utförts tidigare, t.ex. sjukgymnastik, stödsamtal, psykologisk behandling, farmakologisk behandling
 • Om patienten godkänner att vi tar del av gemensam journalhandling. 

Remiss gällande långvarig smärta 

 • Utredningar inklusive resultat. Utredning avseende bakomliggande sjukdom bör slutföras och patienten informeras om fynd och deras betydelse innan remiss skrivs. 
 • Aktuell och tidigare somatisk och psykisk ohälsa inklusive eventuell beroendeproblematik. Psykisk ohälsa är vanligt vid långvarig smärtproblematik. 
 • Ange smärtans lokalisation, varaktighet, variation med aktiviteter samt förekomst av sömnstörning. Arbetsanamnes inklusive eventuell sjukskrivning. 
 • Pågående och tidigare farmakologisk och ickefarmakologisk smärtbehandling samt resultat. 
 • Om patienten godkänner att vi tar del av gemensam journalhandling.

Adress i Take Care
Capio smärta/utmattningC

Postadress
Capio Centrum för smärta och utmattning
Krukmakargatan 37A, plan 7
118 51 Stockholm

Telefon 08-59844050
Öppettider vardagar 8.00-17.00

Vi hjälper dig med smärta och utmattning

Vi är en multimodal rehabilitering för långvarig smärta och stress/utmattning. Vi tar emot remisser för patienter som behandlats inom primärvården men utan önskat resultat.

Rehabilitering

Inom vår rehabiliteringsenhet samarbetar flera olika yrkesgrupper tillsammans med dig som patient under rehabiliteringsperioden. Arbetssättet kallas för multimodal rehabilitering. Tillsammans hjälper vi dig att bryta den onda cirkeln.