Man vandrar i skogen. Man vandrar i skogen.

Bli patient

Välkommen till Capio Centrum för smärta och utmattning. Vi är en specialistmottagning som vänder sig till dig med långvarig smärta och/eller utmattningssyndrom.

Hos oss arbetar specialistläkare (psykiatriker, smärtläkare, rehabläkare), psykologer, fysioterapeuter, arbetsterapeuter/rehabkoordinatorer, sjuksköterskor och medicinska sekreterare. Vi arbetar i team utefter senaste evidens och vårt upplägg kallas på sjukvårdsspråk för multimodal rehabilitering.

Du kan själv göra en egenanmälan efter utredning hos exempelvis din husläkare. Gör din anmälan via 1177. Där beskriver du dina symtom och vad du har fått för insatser/vård tidigare. Du kan också be din husläkare skriva en remiss för att beskriva din symtombild och diagnos.

När det gäller långvarig smärta är det viktigt att vi får ta del av vilka utredningar och behandlingsinsatser som har gjorts så vi kan göra en bra bedömning av din egenanmälan och planerad bedömning.  

Egenanmälan via 1177

Du kan göra en egenremiss, också kallad egenanmälan, till oss via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

 

Bedömning

För att veta att rehabiliteringsprogrammet är rätt för dig görs en bedömning som består av flera delar.