Deltagare på informationsmöte. Deltagare på informationsmöte.

Bedömning

För att veta att rehabiliteringsprogrammet är rätt för dig görs en bedömning som består av flera delar.

Syftet med bedömningsprocessen är att ta reda på om rehabiliteringsprogrammet är rätt för dig och består av ett informationsmöte, bedömningssamtal och en avslutande teamkonferens. 

 • Informationsmöte
  • Denna träff sker i grupp med andra som befinner sig i bedömningsprocessen och syftar till att informera om mottagningens rehabiliteringsprogram. På så vis kan du som patient också själv ta ställning till om programmet är rätt för dig.

 • Bedömningssamtal 3 st à 45 minuter
  • Läkaren stämmer av din sjukdomshistorik och vid behov görs även en fysisk undersökning.

  • Psykologens huvudfokus är att undersöka din psykiska hälsostatus och ta reda på hur dina besvär påverkar dig i vardagen.

  • Fysioterapeuten undersöker din nuvarande/tidigare aktivitetsnivå och funktion – på vilka sätt du eventuellt är hindrad i fysisk aktivitet/vardaglig rörelse.

 • Teamkonferens
  • Vid teamkonferensen träffar du ditt bedömningsteam, bestående av läkaren, psykologen & fysioterapeuten. Inför konferensen har ditt team diskuterat det som framkommit under bedömningen och enats om vad för typ av insatser du som patient har mest nytta av.

   Om det inte är aktuellt med rehabilitering hos oss, är det för att vi bedömer att annan typ av vård är mer lämplig för just dina besvär. Vi är då noga med att i remissvar till din läkare som remitterat dig till oss, och till dig, rekommendera vilka insatser vi bedömer är mer lämpliga. Bedömer vi att du ska påbörja rehabilitering hos oss upprättar vi en vårdplan tillsammans med dig med dina mål i fokus.

  • Om du inkluderas till rehabilitering kommer du att få startdatum och information inför rehabstarten.
Behandlare med patient

Rehabilitering

Under din rehabilitering, som pågår under 12-15 veckor, kommer du att få träffa flera yrkesgrupper som utifrån sina olika professioner hjälper dig att bryta den onda cirkeln. Behandlingen sker främst i grupp, men du träffar också de olika yrkesgrupperna individuellt.

Rehabiliteringsprogram

Vi hjälper dig med smärta och utmattning

Vi är en multimodal rehabilitering för långvarig smärta och stress/utmattning. Vi tar emot remisser för patienter som behandlats inom primärvården men utan önskat resultat.

Vi rehabiliterar smärta och utmattning

Kontakta oss!

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har du frågor kring att söka behandling hos oss, eller om du undrar över något annat.

Tel: 08-59844050
Helgfria vardagar 08.00-17.00

Välkommen till Capio Centrum för smärta och utmattning!

Du kan komma till oss via remiss från en annan vårdgivare eller genom att göra en egenanmälan.