Behandlare i samtal med patient. Behandlare i samtal med patient.

Rehabilitering

Inom vår rehabiliteringsenhet samarbetar flera olika yrkesgrupper tillsammans med dig som patient under rehabiliteringsperioden. Arbetssättet kallas för multimodal rehabilitering. Du kommer att få träffa fysioterapeut, psykolog, sjuksköterska, läkare och rehabkoordinator som utifrån sina olika professioner hjälper dig att bryta den onda cirkeln. Behandlingen sker främst i grupp, men du träffar också de olika yrkesgrupperna individuellt.

 

Så här rehabiliterar vi

föreläsning

Bedömning

För att veta att rehabiliteringsprogrammet är rätt för dig görs en bedömning som består av flera delar.

Så går bedömningen till

Vi hjälper dig med smärta och utmattning

Vi är en multimodal rehabilitering för långvarig smärta och stress/utmattning. Vi tar emot remisser för patienter som behandlats inom primärvården men utan önskat resultat.

Vi rehabiliterar smärta och utmattning