Kvinnor som ler Kvinnor som ler

Rehabilitering - utmattning

Större delen av rehabiliteringen, som pågår under 12-15 veckor, sker i grupp. Du träffar under denna period även dina behandlare enskilt med regelbundna avstämningar, både i team och individuellt.

Bedömer vi att du ska påbörja rehabilitering hos oss upprättar vi en vårdplan tillsammans med dig med dina mål i fokus.

Förberedande samtal

Innan du påbörjar din gruppbehandling har du enskilda besök med ditt behandlingsteam. Du träffar då psykolog, fysioterapeut, läkare, sjuksköterska och arbetsterapeut/rehabkoordinator, vilka sedan kommer att följa dig under din rehabilitering. De förberedande samtalen fokuserar på att kartlägga din situation, både i hemmet och på arbetet, och att uppdatera din vårdplan med dina mål för rehabiliteringen utifrån respektive profession.

Rehabiliteringens upplägg

Större delen av rehabiliteringen, som pågår under 12-15 veckor, sker i grupp om ca 8 deltagare. Du träffar under denna period även dina behandlare enskilt med regelbundna avstämningar, både i team och individuellt, för att ni tillsammans ska kunna skräddarsy behandlingen utifrån din unika situation. I genomsnitt har du bokade besök mellan två till tre gånger i veckan men ska mellan dessa besök utföra hemuppgifter och försöka implementera behandlingens innehåll i din vardag.

De flesta grupptillfällen leds av psykolog eller fysioterapeut, nedan följer en kort beskrivning av behandlingens innehåll.

  • Den psykologiska behandlingen vid utmattningssyndrom bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT). KBT är en form av psykologisk behandling där du som deltagare tar en aktiv del i ditt eget tillfrisknande. Genom att du själv i vardagen börja göra på nya sätt. Det kan till exempelvis handla om att du lägger in stunder för återhämtning under dagen, eller att gå emot onödiga inre ”måsten”. Mindfulness eller medveten närvaro (se länk här) är en integrerad del av den psykologiska behandlingen. Ett viktigt fokus i behandlingen är att tillsammans kartlägga vad som är viktigt i ditt liv, vad du vill att dit liv ska handla om. Och att sedan ge dig verktyg för att du själv ska kunna ta medvetna steg i riktning mot det som är viktigt för dig. Ofta kan det till exempel handla om att hitta än bättre balans mellan aktivitet och återhämtning, eller mellan dina egna behov och andras.

  • Den fysioterapeutiska behandlingen bygger på beteendemedicinska behandlingsmetoder med målet att ge dig som patient långsiktigt hållbara hälsofrämjande strategier att använda i vardagen. Stress och utmattningssyndrom är något som påverkar oss både mentalt och fysiskt. Vi förmedlar kunskap och kliniska erfarenheter inom stress, aktivitetsbalans, kroppsmedvetenhet och fysisk aktivitet.För dig som patient innebär det att bli medveten om att kropp och sinne är en helhet, hur vi mår mentalt påverkar oss fysiskt och vise versa. En ökad kroppsmedvetenhet och förmåga att fånga upp och tolka kroppens signaler. Prova olika tekniker som till exempel avspänning, andningsövningar, basal kroppskännedom och medicinsk yoga för att hitta fungerande återhämtningsstrategier. Få förståelse av vikten för fysisk aktivitet som en läkande, återhämtande och stärkande faktor. Prova olika varianter av fysisk aktivitet, som anpassas utefter hur du mår, och få stöd i att bygga rutiner för regelbunden fysisk aktivitet i vardagen.

Övriga professioner som du träffar är läkare, arbetsterapeut/rehabkoordinator och sjuksköterska. Här beskrivs deras innehåll lite närmare.

  • Hos läkaren, som du träffar individuellt, är fokus ditt medicinska tillstånd och mående. Det kan till exempel handla om avstämning gällande mediciner och ev. behov av sjukintyg eller förebyggande sjukpenning.

  • Arbetsterapeut/rehabkoordinator träffar du både enskilt och i grupp regelbundet under din rehabilitering. I vår rehabilitering för utmattningssyndrom är återgång till arbete, skola eller annan aktivitet central i behandlingen. Rehabkoordinatorn utför arbetsanalyser och kartlägger aktivitetsbalans. De finns även till hands i kontakter med arbetsgivare, försäkringskassa, arbetsförmedling eller andra intressenter.

  • Sjuksköterska träffar du också regelbundet både enskilt och i grupp under din rehabiliteringsperiod. Här fokuserar ni på livsstilsvanor som till exempel sömn och kost. Du får hjälp och stöd i att upprätta och upprätthålla sunda rutiner liksom avstämningar kring ditt mående generellt.

Utvärdering

Din rehabilitering avslutas med en teamkonferens där vi utvärderar och sammanfattar din behandlingsperiod. Vi stämmer av din vidmakthållandeplan och skriver sedan remissvar som skickas till din remitterande läkare.

Efter avslutad rehabilitering

Efter programmet så kommer du att bli kallad till två så kallade boostersessioner. Under dem så följer vi upp hur det gått för dig att arbeta med dina verktyg och ger stöd vid eventuella bakslag. Boostersessionerna brukar vara 6 och 12 veckor efter programslut.

Mindfulness

På Capio centrum för smärta och utmattning är mindfulness en viktig och integrerad del i våra rehabiliteringar.

Stödorganisation

Personskadeförbundet RTP riktar sig till personer med långvarig smärta och/eller utmattning är ett förbund som stödjer medborgarnas rätt till en livsinriktad livslång rehabilitering och tillgång till assistans och rätt hjälpmedel för att kunna leva ett så meningsfullt liv som möjligt. Här kan man som patient och anhörig få stöd och information samt tillgång till förbundets träningslokaler och olika grupper.

Kontakta oss!

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har du frågor kring att söka behandling hos oss, eller om du undrar över något annat.

Tel: 08-59844050
Helgfria vardagar 08.00-17.00

Välkommen till Capio Centrum för smärta och utmattning!

Du kan komma till oss via remiss från en annan vårdgivare eller genom att göra en egenanmälan.