Kvinna går på promenad Kvinna går på promenad

Långvarig smärta

När smärta blir långvarig kan den påverka oss så mycket att den försvårar arbete och vardagsliv.

Smärta är något alla har erfarenhet av. Smärta är en tolkning av en nervsignal som ska varna oss för skada eller hot om skada. På så sätt är smärta ett nödvändigt skydd för att vi ska överleva. Vårt smärtsystem har uppkommit under evolutionen.

I de allra flesta fall är smärtan kortvarig. Vi skär oss till exempel i handen, känselkroppar aktiverar nerver som skickar signaler till hjärnan. Först när signalen når hjärnans högre delar tolkas signalen som smärta. När skadan läker minskar nervsignalerna och den upplevda smärtan minskar i styrka.   

När smärtan inte går över

Ibland blir smärtan långvarig. Man pratar om långvarig smärta när smärtan håller i sig över 3–6 månader. Långvarig smärta kan ofta kopplas till olika sjukdomar, som till exempel artros, nervskador, fibromyalgi, reumatism eller MS. Men det är också vanligt att man inte hittar någon tydlig orsak till smärtan. Många människor i Sverige har långvarig smärta och fortsätter att ha ett fungerande liv. Ett antal av oss, 7 procent av alla kvinnor och 5 procent av alla män, har en långvarig smärta som påverkar funktionsförmågan och ger ett lidande.

Vi vet idag att långvarig smärta beror på att nervsystemet blir känsligt och reagerar starkare på de nervsignaler som finns, samtidigt som kroppens egen broms, smärthämningssystem, fungerar sämre. Det här kallas för sensitisering, och leder till att hjärnan blir väldigt trött av att nu få felaktiga varningssignaler om skada och fara. Lite som ett brandlarm som blivit för känsligt och larmar i onödan. Det förklarar också varför smärta tar så mycket energi av oss och varför många med långvarig smärta även har en ökad trötthet.

Nedåtgående spiral

Långvarig smärta leder ofta till rörelserädsla, undvikanden och isolering och försvårar i arbete och vardagsliv. Det blir en ond spiral. Smärtan kan leda till att man undan för undan slutar att träffa vänner, ägna sig åt givande hobbys och aktiviteter, och slutar med träning och aktiv återhämtning. Resultatet blir ofta nedstämdhet, oro och ett ökat fokus på smärtan, vilket i sin tur leder till fler undvikanden. Det blir en nedåtgående spiral där livet upplevs som mindre och mindre.

Rehabilitering vid långvarig smärta

Inom vår rehabiliteringsenhet samarbetar flera olika yrkesgrupper tillsammans med dig som patient under rehabiliteringsperioden. Arbetssättet kallas för multimodal rehabilitering. Tillsammans hjälper vi dig att bryta den onda cirkeln. 

Anhörig

Förändringar i livet hos den drabbade innebär även förändringar för närstående. Hos oss kan du bland annat delta i en anhörigträff tillsammans med patienten. 

Arbetsgivare

Du som arbetsgivare är en viktig del i medarbetarens väg tillbaka till ett långvarigt och hållbart arbetsliv. Därför har vi bland annat ett arbetsgivarmöte.

Kontakta oss!

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har du frågor kring att söka behandling hos oss, eller om du undrar över något annat.

Tel: 08-59844050
Helgfria vardagar 08.00-17.00

Välkommen till Capio Centrum för smärta och utmattning!

Du kan komma till oss via remiss från en annan vårdgivare eller genom att göra en egenanmälan.

Stödorganisationer

Personskadeförbundet RTP riktar sig till personer med långvarig smärta och/eller utmattning är ett förbund som stödjer medborgarnas rätt till en livsinriktad livslång rehabilitering och tillgång till assistans och rätt hjälpmedel för att kunna leva ett så meningsfullt liv som möjligt. Här kan man som patient och anhörig få stöd och information samt tillgång till förbundets träningslokaler och olika grupper.

Fibromyalgiförbundet ger stöd och information till personer med långvarig smärta och/eller anhöriga och familjemedlemmar till dessa personer. Här finns också en portal med kostnadsfritt stöd till egenvård för alla personer med fibromyalgisymtom.  

Diabetesförbundet riktar sig till personer och anhöriga med diabetes. Här kan man få stöd och information om hur man kan leva ett liv med diabetes. Via diabetesfonden så stödjer förbundet all typ av forskning som förenklar livet med diabetes och visionen är att utrota diabetes för gott.